Palo Vančo zo Združenia STORM: "Nie na každom uživateľovi drog vidno, že ich užíva."

Združenie STORM sa už takmer 20 rokov venuje prevencii drog. Najviditeľnejšia je pre bežných ľudí aktivita zberu ihiel na sídliskách. Nie je to však ani zďaleka všetko.

Pavol Vančo | Foto: Dušan Vančo
Pavol Vančo | Foto: Dušan Vančo

Ak dáme čistú ihlu a filter uživateľovi drog, je to podpora v užívaní? Kam sa obrátiť, ak sa naše dieťa správa zvláštne? Môže mi niekto pomôcť aj anonymne?

Rozprávali sme sa s Palom Vančom, ktorý zastupuje Združenie STORM ako koordinátor trnavského programu Krok vpred. Pre STORM pracuje už 4 roky.

Za najviditeľnejšiu aktivitu združenia môžeme označiť zber injekčných striekačiek, no v rámci programu "Krok vpred" toho Palo a ostatní členovia združenia robia oveľa viac.

Trnavské rádio
Palo Vančo zo Združenia STORM: "Nie na každom uživateľovi drog vidno, že ich užíva."
Pavol Vančo: Krok vpred je založený na princípe Harm Reduction
Kopírovať embed kód
Skopírované

Dôležité je vzdelávanie rizikových skupín. To chráni na jednej strane tých, ktorí užívajú drogy a zároveň aj ľudí, ktorí s užívateľmi prídu do kontaktu.

STORM v akcii | Foto: Richard Lutzbauer
STORM v akcii | Foto: Richard Lutzbauer

Vančo hovorí, že nie na každom uživateľovi drog je vidno, že drogy užíva. Pri tejto práci zároveň vôbec nepoužívajú slovné spojenie "závsilý od drog". To je podľa Vanča diagnóza, ktorú určuje až odborný lekár. "Je to práca s ľudmi, ktorí užívajú drogy s konkrétnou periodicitou. Pri občasnom užití ich voláme experimentátori, sú to ľudia, ktorí drogu užijú občasne, napríklad len cez víkend,"  hovorí Vančo.

STORM v akcii | Foto: Richard Lutzbauer
STORM v akcii | Foto: Richard Lutzbauer

STORM búra stereotyp o tom, ako vyzerá užívateľ drog. Mnohí jeho klienti, ktorí sa pre drogy rozhodli, majú za sebou ťažký príbeh. Niektorí ich užívajú občas, a o tom, že ich užívajú, častokrát nevedia ani rodinní príslušníci. Práve takýto ľudia majú často obavu prísť a riešiť situáciu, pretože sa hanbia a nechcú byť pristihnutí pri pomoci.

Trnavské rádio
Palo Vančo zo Združenia STORM: "Nie na každom uživateľovi drog vidno, že ich užíva."
Pavol Vančo: Búrame "učebnicové" mýty o tom, ako vyzerá "feťák"
Kopírovať embed kód
Skopírované

Práve preto Združenie STORM spustilo takzvané mobilné poradenstvo. Nápad prišiel počas koronavírusového lockdownu, kedy bolo nevyhnutné pracovať viac v teréne. Rozbehu pomohla aj dotácia Mesta Trnava. Mobilné poradenstvo však nie je určené len uživateľom drog.

Pomoc môžu vyhľadať aj rodičia, ktorí si nie sú istí, či ich deti s drogami nezačali. Palo Vančo upozorňuje, že STORM sú sociálni pracovníci, a hoci sú profesionáli s množstvom tréningov na riešenie krízových situácii, ak treba medicínsku pomoc, dokážu nasmerovať klientov tam, kam treba. To všetko nezištne.

Trnavské rádio
Palo Vančo zo Združenia STORM: "Nie na každom uživateľovi drog vidno, že ich užíva."
Pavol Vančo: Mobilné poradenstvo je pre všetkých
Kopírovať embed kód
Skopírované

STORM v akcii | Foto: Richard Lutzbauer
STORM v akcii | Foto: Richard Lutzbauer

Ľuďom, ktorí užívajú drogy, pracovníci združenia pomáhajú aj priamo na ulici. Dostávajú balíček, ktorý obsahuje napríklad vodu, jedlo a nástroje zabraňujúce šíreniu infekcií, prezervatívy a dezinfekciu obmedzujú poranenia po vpichoch ihly.

Trnavské rádio
Palo Vančo zo Združenia STORM: "Nie na každom uživateľovi drog vidno, že ich užíva."
Pavol Vančo: Vydávame materiál, striekačky, dezinfekciu
Kopírovať embed kód
Skopírované

"Takýto servis niektorí chápu ako podporu v braní drog. Filozofia pomoci je však inde,"  hovorí Vančo. Užívanie drog nie je jednoduché zastaviť okamžite. Je to dlhší proces a ten sa Združenie STORM snaží urobiť bezpečnejším. Inými slovami, pre užívateľa drog získajú viac času, aby mohol vyhľadať odbornú pomoc. Dá sa povedať, že im to týmto spôsobom zachráni život.

STORM v akcii | Foto: Richard Lutzbauer
STORM v akcii | Foto: Richard Lutzbauer

Trnavské rádio
Palo Vančo zo Združenia STORM: "Nie na každom uživateľovi drog vidno, že ich užíva."
Pavol Vančo: Bezpečnejšie užívanie môže pomôcť
Kopírovať embed kód
Skopírované

Ak ktokoľvek potrebuje pomoc, stačí napísať SMS na telefónne číslo 0915 908 814 alebo zavolať s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa užívania drog, rizikového správania spojeného s prípadným užívaním, sexbiznisu a podobne. Poradenstvo funguje individuálne, anonymne a bezplatne.

Môže takáto náročná práca človeka tešiť? Palo Vančo hovorí, že sa počas svojej práce stretol s naozaj ťažkými životnými situáciami. Takéto príbehy sú náročné aj pre samotných sociálnych pracovníkov, ktorí musia dbať na vlastnú psychohygienu. Napriek tomu je podľa vlastných slov Palo rád, že túto prácu môže robiť.

Trnavské rádio
Palo Vančo zo Združenia STORM: "Nie na každom uživateľovi drog vidno, že ich užíva."
Pavol Vančo: Táto práca ma naozaj napĺňa
Kopírovať embed kód
Skopírované

Viac o programoch Združenia STORM nájdete na webe www.zdruzeniestorm.sk.

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz