Výskum murovanej šibenice pri Holíči je hotový, priniesol unikátne nálezy

Podobnú šibenicu nájdeme až vo Švajčiarsku. Murované holíčske popravisko prinieslo v poslednej etape terénneho výskumu zaujímavé poznatky o spôsobe popráv.

Archeológovia pri práci v lokalite holíčskej šibenice | Zdroj: Daniel Bešina
Archeológovia pri práci v lokalite holíčskej šibenice | Zdroj: Daniel Bešina
Reklama
Vyberte si z ponuky našich reklamných produktov

Zhruba pred dvoma rokmi začali v Holíči komplexne odhaľovať pozostatky šibenice. Išlo o vôbec prvé murované popravisko, ktoré sa na Slovensku skúmalo. Archeológovia už ukončili práce na poslednej, štvrtej etape výskumu v teréne. O výsledkoch doterajšieho bádania sme sa rozprávali s Danielom Bešinom z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Sťatie hlavy bolo niekedy prejavom milosti

Výskum ukončili počas minulého týždňa. Na rade je spracovanie artefaktov, ktoré sa v teréne našli. "Celý náš výskumný tím teraz čaká spracovanie materiálu, to znamená, že sa pre nás práve teraz začína najväčšia časť práce," vysvetlil Bešina. Materiálu zo šibenice sa budú podľa neho teraz venovať mesiace, možno aj celý rok.

Trnavské rádio
Výskum murovanej šibenice pri Holíči je hotový, priniesol unikátne nálezy
Bešina: "Nálezy teraz spracujeme, či už ide o keramiku alebo kostry."
Kopírovať embed kód
Skopírované

Na spracovaní artefaktov budú spolupracovať archeológovia s ďalšími odborníkmi. Privolajú si napríklad antropológov, ktorí pomôžu so skúmaním ľudských pozostatkov, ktoré sa pri holíčskej šibenici našli. "Dá sa povedať, že ľudské pozostatky sa pri šibeniciach nachádzajú často. Bolo to napríklad z dôvodu, aby popravených dehonestovali tým, že ich telá nechali na šibenici visieť a pochovali ich v okolí popraviska do nečistej zeme. Bola to súčasť trestu," priblížil Bešina.

Výskum v teréne je na svojom konci, pokračuje skôr v interiéri | Zdroj: Daniel Bešina
Výskum v teréne je na svojom konci, pokračuje skôr v interiéri | Zdroj: Daniel Bešina

Nájdené pozostatky jedného z popravených ukázali, že hrdelný trest tu často nebol jediným trestom. Jedna kostra mala totiž odťatú pravú ruku aj hlavu. "Tento typ trestu máme doložený aj v písomných prameňoch. Zatiaľ sa ho však v rámci celého európskeho priestoru ešte nepodarilo archeologicky potvrdiť, ide preto o významný nález," dodal Bešina a vysvetlil, za čo si mohol popravený takýto trest "vyslúžiť".

Trnavské rádio
Výskum murovanej šibenice pri Holíči je hotový, priniesol unikátne nálezy
Bešina: "Mohlo ísť o krivoprísažníka."
Kopírovať embed kód
Skopírované

Posledná fáza výskumu priniesla v Holíči aj vzácny nález pracky z opasku. Bola z bronzu. Pre odborníkov je významná z viacerých hľadísk.

Trnavské rádio
Výskum murovanej šibenice pri Holíči je hotový, priniesol unikátne nálezy
Bešina o náleze pracky z opasku
Kopírovať embed kód
Skopírované

Šibenica a stopy jej minulosti

Prvá písomná zmienka o holíčskej šibenici pochádza z roku 1568. Išlo o akési povolenie na jej výstavbu na pozemkoch grófa Révaya. Mladšie písomné pramene o murovanom popravisku zatiaľ nie sú k dispozícii. "Myslím si, že keď bude pokračovať hlbšie aj historický výskum, tak sa nájdi aj ďalšie pramene. Pomôcť by mohli napríklad súdne spisy o deliktoch. Potom budeme múdrejší," dodal Bešina.

Pri šibenici sa objavilo niekoľko ľudských pozostatkov | Zdroj: Daniel Bešina
Pri šibenici sa objavilo niekoľko ľudských pozostatkov | Zdroj: Daniel Bešina

Archeológ dodal, že v minulosti už sa na území Slovenska skúmalo niekoľko šibeníc, nešlo však o tak komplexný výskum, ako je ten v Holíči. Aj vďaka výskumu na Záhorí sa od roku 2022 začalo s ďalšou podobnou archeologickou aktivitou.

Trnavské rádio
Výskum murovanej šibenice pri Holíči je hotový, priniesol unikátne nálezy
Bešina: "Podobné šibenice sú v Rakúsku či Švajčiarsku."
Kopírovať embed kód
Skopírované

Daniel Bešina dodal, že na Slovensku je viacero miest, ktoré majú v názve šibenica (napríklad Šibeničný vrch). Dá sa predpokladať, že práve tam sú ďalšie lokality s podobnými nálezmi. "Holíč mal výhodu, že lokalita šibenice bola uchránená od ničivých vplyvov, akými sú napríklad poľnohospodárska činnosť či rozmach mesta. Dala sa pekne identifikovať v teréne aj na mapových podkladoch," doplnil.

Reklama

Odborníkov teda po finálnej, štvrtej etape výskumu v teréne čaká práca v archívoch či laboratóriách. Keď sa výskum v roku 2022 začal, uvažovalo sa o pamiatkovej ochrane holíčskej kamennej šibenice. Daniel Bešina potvrdil, že tieto kroky sú aktuálne a vyhliadky na vyhlásenie šibenice sú dobré.

Správy o päť minút skôr ako ostatní a všetko, čím práve žijete. Každý deň v Trnavskom rádiu.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz