Trnava dostala za pumptrack od ÚVO pokutu takmer 25-tisíc

Mesto Trnava dostalo od Úradu verejného obstarávania (ŮVO) pokutu za pochybenie pri verejnom obstarávaní zákazky na výstavbu pumptracku, teda bicyklovej dráhy na sídlisku Prednádražie. Radnica zistenia úradu akceptuje, na pokutu vo výške takmer 25-tisíc eur mestské zastupiteľstvo už vyčlenilo peniaze v rozpočte.

Pumptrack na sídlisku Prednádražie. | Foto: red.
Pumptrack na sídlisku Prednádražie. | Foto: red.
Reklama
Vyberte si z ponuky našich reklamných produktov

Mesto Trnava dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu 24 990 eur za postup pri obstarávaní stavebných prác na bicyklovú dráhu pumptrack na Prednádraží. Na nesúlad postupu so zákonom upozornil ešte v minulom roku mestský poslanec Rastislav Mráz.

Trnava začiatkom minulého roku vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa pumptrackovej dráhy na sídlisku Prednádražie v Trnave, ktorá mala byť najväčšou na Slovensku.

O zákazku s predpokladanou cenou 683-tisíc eur mali záujem dvaja uchádzači, obaja boli pre nesplnenie podmienok vylúčení. Mesto Trnava tak verejné obstarávanie zrušilo, zákazku v priamom rokovacom konaní získala spoločnosť Agrostav Trnava, ktorá sa do riadneho verejného obstarávania ani neprihlásila. Pri rokovacom konaní už Trnava na podmienkach z pôvodného obstarávania netrvala.

Na tlačovej konferencii poslaneckých klubov Trnava pre každého a Trnava nás spája reagoval poslanec Rastislav Mráz, ktorý sa profesionálne zaoberá verejným obstarávaním.

Trnavské rádio
Trnava dostala za pumptrack od ÚVO pokutu takmer 25-tisíc
Mráz: Mesto vylúčilo oboch uchádzačov.
Kopírovať embed kód
Skopírované

Na tlačovej konferencii poslaneckých klubov Trnava pre každého a Trnava nás spája. Zľava Miloš Krištofík, Branislav Baroš, Rastislav Mráz a Jaroslav Holeček. | Foto: red.
Na tlačovej konferencii poslaneckých klubov Trnava pre každého a Trnava nás spája. Zľava Miloš Krištofík, Branislav Baroš, Rastislav Mráz a Jaroslav Holeček. | Foto: red.

Reklama

Pri prvej transparentnej súťaži bola podľa Mráza predpokladaná hodnota zákazky stanovená na 683-tisíc eur bez DPH, v priamom rokovacom konaní bola zvýšená na približne 850 tisíc eur bez DPH. Zazmluvnená cena so spoločnosťou Agrostav bola napokon 999 630 eur s DPH.

Ďalším problémom bola požiadavka na referencie v prípade pôvodnej súťaže, ktorá sa už pri priamom rokovaní s Agrostavom neuplatnila, dodal. Mesto ďalej podľa Mráza nedodržalo ani princíp transparentnosti pri verejnom obstarávaní.

Trnavské rádio
Trnava dostala za pumptrack od ÚVO pokutu takmer 25-tisíc
Mráz: Mesto porušilo princíp transparentnosti.
Kopírovať embed kód
Skopírované

Radnica zaslala Trnavskému rádiu informáciu, že mesto postupovalo v zmysle zákona.

Ponuky uchádzačov boli podľa mesta zo súťaže vyhlásenej mestom Trnava vylúčené zo zákonných dôvodov podľa zákona č. 343/2015 Z.z., nakoľko uchádzači nesplnili podmienky súťaže.

"Úrad pre verejné obstarávanie zrušenie súťaže nespochybnil, a teda zrušenie súťaže bolo zákonné. Podmienky na vyhlásenie priameho rokovacieho konania podľa zákona o VO boli splnené. Proces priameho rokovacieho konania je jednou zo zákonných foriem verejného obstarávania a mesto ho využíva aj pri iných súťažiach, ak sú na to dôvody. Nakoľko však ide o najprísnejšie posudzovaný postup, využívame ho v minimálnej miere," povedala Zuzana Hrinková Siebenstichová z odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mesta Trnava.

Vznesené námietky ÚVO sa týkali procesných nedostatkov - nedostatočnej preskúmateľnosti postupu verejného obstarávateľa, napr. tým, že mesto oslovilo uchádzača na rokovanie telefonicky, nie písomne. Zákon však neukladá spôsob oslovenia uchádzača, čo priznal aj samotný úrad.

"V danom prípade tak možno konštatovať, že pochybenie bolo ustálené nie na základe objektívneho a preukázaného pochybenia, ale na základe subjektívneho úsudku, resp. „názoru“  úradu. Poučení z tohto prípadu budeme v budúcnosti klásť väčší dôraz na písomnú formu komunikácie s uchádzačom, hoci telefonický kontakt zákon nezakazuje," doplnila Zuzana Hrinková Siebenstichová.

Mesto Trnava v liste ÚVO akceptovalo všetky zistenia, ako aj pokutu vo výške 24 990 eur. Ak by radnica so zisteniami nesúhlasila, výška pokuty by sa vyšplhala na takmer 50-tisíc eur. Čiastku 25-tisíc eur na pokutu mestskí poslanci pri nedávnej aktualizácii zaradili do výdavkovej časti rozpočtu mesta.

Mesto chce dať podnet na preskúmanie rozhodnutia ÚVO

Mestský úrad v Trnave postup konzultoval aj s bývalým zamestnancom úradu, ktorý verejné obstarávanie pripravoval, a ktorý dnes zodpovedá za metodiku ÚVO. "Mesto, rovnako aj expert ÚVO vníma rozhodnutie ÚVO ako nesprávne. Vedenie mesta Trnava prijalo rozhodnutie neodvolať sa voči sankcii ÚVO za namietané skutočnosti a zaplatilo 50 % z celkovej výšky pokuty, čo je zákonný a štandardný postup. Zároveň však Mesto Trnava plánuje podať podnet na preskúmanie rozhodnutia ÚVO, nakoľko ho vníma ako subjektívne." Ak predseda Úradu pre verejné obstarávanie dospeje k záveru, že ÚVO v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného subjektu bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, môže rozhodnutie, rovnako tak aj sankčný nárok zrušiť alebo zmeniť. V takom prípade by pokuta mohla byť mestu vrátená.

Trnavský pumptrack má byť podľa projektovej dokumentácie jedným z najväčších na Slovensku. | Foto: red.
Trnavský pumptrack má byť podľa projektovej dokumentácie jedným z najväčších na Slovensku. | Foto: red.

Trnavský pumptrack má byť podľa projektovej dokumentácie jedným z najväčších na Slovensku. Jeho hlavná dráha bude merať takmer 250 metrov, flowtrack 200 metrov a detský okruh 87 metrov. Povrch bicyklovej dráhy bude zhotovený z jemného asfaltobetónu. Na celý pumptrackový areál je vyčlenená plocha s rozlohou viac ako 6 300 metrov štvorcových. Celková spevnená plocha bicyklových dráh, vrátane štartovacieho pahorku, je viac 2 680 metrov štvorcových. Najnovšie bol termín dokončenia tohto športového areálu posunutý na 30. júna tohto roku.

Overené správy a príbehy, ktorými žijete. Každý deň v Trnavskom rádiu.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz