Rýchla správa o 16.59 h

Mesto Trnava bude žiadať o príspevok vo výške milión eur z Fondu na podporu športu. Ten chce využiť na rekonštrukciu školského športového areálu Základnej školy s materskou školou Kornela Mahra.

Rozhodli o tom mestskí poslanci, zároveň odsúhlasili spolufinancovanie tohto projektu vo výške 430-tisíc eur, ako aj financovanie ďalších súvisiacich výdavkov vo výške 831-tisíc eur. Celkové výdavky na obnovu športového zázemia tejto školy sú podľa projektovej dokumentácie vyrátané na takmer 2,3 milióna eur.

„Ideou pri rekonštrukcii školského dvora je rozčlenenie jednotlivých funkčných zón pre rôzne aktivity a ich vzájomné prepojenie. Z dôvodu potreby zachovania existujúceho futbalového ihriska s umelým povrchom a požiadavky pre bežeckú dráhu, sa hlavná kompozičná časť odvíja od tohto bodu,“ uvádza sa v dôvodovej správe k predloženiu žiadosti o príspevok z výzvy Fondu na podporu športu. Bežecká dráha okolo futbalového ihriska bude doplnená o rovinku pre beh na 100 metrov a doskočisko do piesku.

Pri telocvični ZŠ je navrhnuté streetball ihrisko s profesionálnymi teleskopickými košmi pre basketbal, v priestore medzi ihriskami je navrhnutá plocha pre rekreačné aktivity ako workout pre cvičenie celého tela, pingpong, teqball. Plochy budú v rámci priestoru kompozične doplnené o vzrastlú zeleň. V zmysle výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry z Fondu na podporu športu musí byť projekt dokončený do konca roku 2026.

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz