Reedukačné centrum v Trstíne zatvoria

Deti by mali byť do konca júna premiestené do iných zariadení. Avizoval to v piatok minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker. Okrem Trstína zatvoria aj reedukačné centrum v Bystričanoch.

Vchod do reedukačného centra v Trstíne. | Foto: red., archív
Vchod do reedukačného centra v Trstíne. | Foto: red., archív
Reklama
Vyberte si z ponuky našich reklamných produktov

Drucker predstavil aj konkrétne kroky systémových opatrení pre zlepšenie situácie v centrách na Slovensku. Ide napríklad o zriadenie SOS linky či preškolenie personálu.

"Desiatky rokov zanedbávania tohto problému sa skončili. Deti v špeciálnych výchovných zariadeniach potrebujú účinnú pomoc v dôstojnom prostredí, v ktorom sa dodržiavajú ich základné práva. A zamestnanci si zaslúžia slušné podmienky na mimoriadne náročnú prácu," zdôraznil.

Popri stabilizácii situácie v centrách rezort školstva pripravuje komplexnú reformu špeciálnych výchovných zariadení. Cieľom je predložiť návrh komplexných zmien do septembra 2024. Súčasný systém zaraďovania detí do reedukačných centier, založený na geografickom kritériu, sa ukazuje ako neefektívny. Navrhovaným riešením je kategorizovať deti podľa ich správania a diagnóz.

Zmena pravidiel by zároveň umožnila vzdelávanie aj pre deti so špeciálnymi potrebami. Liečebno-výchovné sanatóriá by mohli prevziať časť detí s psychiatrickými diagnózami. Pre deti s vážnymi diagnózami by bolo podľa rezortu potrebné vytvoriť nové špecializované zariadenia, v spolupráci s rezortom zdravotníctva.

Ministerstvo školstva tiež pripravuje novú verziu školského zákona a súvisiacich právnych predpisov do septembra tohto roka. Hlavnými cieľmi sú integrovanie špeciálnych vzdelávacích zariadení do spoločnosti, rýchlejšie zaradenie detí so špeciálnymi potrebami do bežného života a lepšie zapojenie rodín do reedukačného procesu.

Nové pravidlá budú určovať povinné a odporúčané pracovné pozície a počty zamestnancov pre špeciálne vzdelávacie zariadenia. Zamerajú sa na zvýšenie počtu personálu a zabezpečenie zdravotníckeho personálu. Ministerstvo školstva zavedie povinnosť absolvovať kurz prvej pomoci a psychosociálneho tréningu pre pedagogických a odborných zamestnancov. Zamestnávateľ bude motivovať zamestnancov poskytnutím pracovného voľna a rekondičného pobytu po siedmich rokoch práce.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) pripravuje metodiku individuálneho vzdelávacieho programu. Organizácie ako VÚDPaP a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) sa budú zameriavať na terapeuticko-výchovnú činnosť, s dôrazom na terapiu vzťahov, výchovné prístupy, rehabilitáciu a psychologickú prevenciu.

Rezort školstva od januára 2024 urobil viaceré opatrenia na zlepšenie situácie detí v centrách. Zároveň v správe pre Národnú radu SR predstavil zámer komplexnej reformy špeciálnych výchovných zariadení. Priniesť má lepšiu diagnostiku, vzdelávanie a výchovu detí, zmeny v postavení zamestnancov, aj modernejší právny rámec.

Správa o prijatých opatreniach, ktorú ministerstvo tento týždeň predložilo výboru Národnej rady SR, potvrdila dlhodobo zanedbávané investície, nedostatok kvalifikovaného personálu (79 percent potrebného stavu) či zastaraný rámec fungovania reedukačných centier.

Prvým, okamžitým krokom rezortu školstva bolo odstránenie hygienických a materiálno-technických nedostatkov v reedukačných centrách. Za štyri mesiace roku 2024 na to ministerstvo poskytlo vyše 1,2 miliónov eur, čo je takmer dvojnásobok podpory za celý predchádzajúci rok.

VÚDPaP pripravuje Individuálny reedukačný program, ktorý má zlepšiť monitorovanie a hodnotenie reedukačných postupov. Jeho pilotné testovanie sa spustí v septembri 2024, plné nasadenie je plánované od januára 2025. Počas tohto roka prebiehajú aj konzultácie s riaditeľmi špeciálnych výchovných zariadení, školenia pre zamestnancov a vznikne linka pomoci pre deti v zariadeniach.

Správy o päť minút skôr ako ostatní a všetko, čím práve žijete. Každý deň v Trnavskom rádiu.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz