Regulácia parkovania je nevyhnutná a vecná diskusia možná. Na čom sa zhoduje rozdelená Trnava?

Parkovanie v Trnave rezonuje a vzbudzuje vášne. Výsledky prvej lokálnej DEMDIS diskusie nám však ukazujú, že medzi rozhádanými tábormi existujú mnohé zhody. Kade vedie cesta regulácie parkovania? Na čom sa zhodujú podporovatelia ako aj odporcovia novej parkovacej politiky?

Parkovanie v centre Trnavy | Zdroj: Pavol Holý, Trnavské rádio
Parkovanie v centre Trnavy | Zdroj: Pavol Holý, Trnavské rádio
Reklama
Vyberte si z ponuky našich reklamných produktov

Spoločne vnímame problém narastajúceho počtu áut v meste. Aj preto reguláciu parkovania v meste skôr či neskôr treba. Mesto však podľa diskutujúcich situáciu podcenilo, čo vyvolalo pnutie. Riešení vidíme viacero. Nie len na tom nachádzame zhody medzi dvomi tábormi Trnavčanov.

Prečítajte si výsledky unikátnej DEMDIS diskusie, ktorú sme realizovali v spolupráci s Trnavským rádiom. 

Článok je zhrňujúcou správou, kompletný DEMDIS report nájdete na tomto linku.

Čo nás rozdeľovalo?

Do diskusie o parkovaní sa zapojilo vyše 460 účastníkov, ktorí boli automaticky zaradení do dvoch názorových skupín - A a B. Základným spor medzi skupinami spočíval v (ne)podpore novej parkovacej politiky, ako aj realizovaného referenda.

Základné štatisické údaje
Základné štatisické údaje

Skupina A si myslí, že nová politika „nevyrieši existujúce problémy” a „infraštruktúra v Trnave na ňu nie je pripravená”. Účastníci z tejto skupiny sú teda skeptickí voči zmysluplnosti zmien, čo potvrdzuje aj presvedčenie: „na to, aby som podporil parkovaciu politiku, si musím byť istý, že môj život zlepší, nie skomplikuje”. 67 % skupiny žije v Trnave, 47 % má v novej parkovacej politike status rezidenta a väčšina (52 %) skupiny nevidí dôvod, prečo by nemohla parkovať, kde chce.

Súčasná parkovacia politika iba skomplikuje hľadanie parkovacieho miesta, ale nevyrieši existujúce problémy. - cluster export
Súčasná parkovacia politika iba skomplikuje hľadanie parkovacieho miesta, ale nevyrieši existujúce problémy. - cluster export

Skupina B podporuje novú parkovaciu politiku a referenda sa neplánovala zúčastniť. Jej účastníci sú totiž presvedčení, že vzhľadom na rastúci počet áut treba regulovať parkovanie. V skupine taktiež prevládajú pozitívne skúsenosti - väčšine (65 %) regulácia „vyriešila problém s parkovaním v ich zóne”, či s „dostupnosťou kontajnerového stojiska”, kde pred tým stáli autá. Nie len preto títo diskutujúci vítajú zvýhodnenie rezidentov, ktorých podiel v skupine tvorí 72 %.

V novej PP mám status rezidenta - cluster export
V novej PP mám status rezidenta - cluster export

Reguláciu jednoznačne treba

Napriek identifikovaným sporom nám diskusia ukázala silnú zhodu na tom, že parkovanie v Trnave treba regulovať. Obe skupiny vo väčšine vnímajú, že „parkovacia politika je s rastúcim počtom áut nevyhnutná, skôr či neskôr k nej bude musieť pristúpiť každé aspoň stredne veľké mesto” či aj to, že „v mestách je dnes príliš veľa áut a ich prílev je nutné nejako regulovať”.

Parkovacia politika je s rastúcim počtom áut nevyhnutná, skôr či neskôr k nej bude musieť pristúpiť každé aspoň stredne veľké mesto - cluster export
Parkovacia politika je s rastúcim počtom áut nevyhnutná, skôr či neskôr k nej bude musieť pristúpiť každé aspoň stredne veľké mesto - cluster export

Zhoda na základných východiskách je tak silná a jednoznačná. Otázkou je, ako na to?

Základným a opakovane vyskytujúcim sa návrhom riešenia bolo vytvorenie možnosti udeľovať voľné parkovacie hodiny napríklad pre návštevy, ktoré by privítalo až 72 % diskutujúcich. Drvivá väčšina diskutujúcich v oboch skupinách podporuje aj intenzívnejšiu spoluprácu mesta a župy pri výstavbe záchytných parkovísk. Vysokú podporu mal aj názor, že „Parkovacia politika je v meste nutná. Vedenie by však malo intenzívnejšie rokovať s Arrivou o zlepšení MHD, ako kvalitnej alternatívy”.

Účastníci zároveň parkovaciu politiku zhodne nevnímajú ako jednorazovo vybavenú vec - má sa „časom čo najviac prispôsobiť realite a nie je ju možné robiť od stola, bez postupného zavádzania do praxe”.

Regulácia parkovania sa má časom čo najviac prispôsobiť realite. To nie je možné robiť od stola, bez postupného zavádzania do praxe. - cluster export
Regulácia parkovania sa má časom čo najviac prispôsobiť realite. To nie je možné robiť od stola, bez postupného zavádzania do praxe. - cluster export

Chýbajúca istota

„Na to, aby som podporil parkovaciu politiku, si musím byť istý, že môj život zlepší, nie skomplikuje.” Aj tento postoj, ktorý podporila väčšina diskutujúcich v oboch skupinách nám ukazuje, že obavy z budúcnosti a neistota prispievajú k odporu časti Trnavčanov voči parkovacej politike.

Mesto musí jasnejšie a ľudskejšie komunikovať plány ohľadom regulácie parkovania obyvateľom. Doposiaľ to podcenilo, čo vyvolalo pnutie. - cluster export
Mesto musí jasnejšie a ľudskejšie komunikovať plány ohľadom regulácie parkovania obyvateľom. Doposiaľ to podcenilo, čo vyvolalo pnutie. - cluster export

Časť problému diskutujúci zhodne vnímajú aj v komunikácii mesta. To podľa väčšiny (68 %) „musí jasnejšie a ľudskejšie komunikovať plány ohľadom regulácie parkovania obyvateľom. Doposiaľ to podcenilo, čo vyvolalo pnutie.”. Zhodnú požiadavku na lepšiu a jasnejšiu komunikáciu diskutujúci podčiarkujú aj tým, že „napríklad veľa ľudí nevie, že tých XY zón sa zlúči do pár zón”.

Slušná a vecná diskusia možná

Výsledky prvej lokálnej DEMDIS diskusie nám ukazujú, že s vhodným a citlivým prístupom môžeme aj pri horúcich témach nachádzať spoločné prieniky a riešenia. Zhodu nachádzame nie len pri pomenovaní problému - narastajúceho počtu áut v meste, ktorý komplikuje dopravu, ale aj na nevyhnutnosti jeho riešenia reguláciou. Tá by sa nemala robiť od stola, ale mala by zohľadňovať realitu. A to všetko by malo ísť ruka v ruke so zlepšením alternatívnej dopravy či dostupnosti záchytných parkovísk.

Organizovať workshopy, na ktorých by poslanci, odborníci, zástupcovia občanov hľadali riešenia na optimalizáciu parkovacej politiky. - cluster export
Organizovať workshopy, na ktorých by poslanci, odborníci, zástupcovia občanov hľadali riešenia na optimalizáciu parkovacej politiky. - cluster export

Parkovanie v Trnave rezonuje, o čom nesvedčí len vysoký počet diskutujúcich z oboch táborov, ale aj zhodná ochota participovať na jeho zlepšovaní. Svedčí o tom aj väčšinová zhoda účastníkov na tom, že treba „organizovať workshopy, na ktorých by poslanci, odborníci, zástupcovia občanov hľadali riešenia na optimalizáciu parkovacej politiky”.

Otvorená, férová a vecná diskusia je možná. Veríme, že aj v takejto forme vzájomného dialógu budeme môcť pokračovať.

Vďaka za vašu účasť!

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.

 

Overené správy a príbehy, ktorými žijete. Každý deň v Trnavskom rádiu.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz