Nariadenie o miestnom referende v Trnave čakajú zmeny, hlasovanie bude kratšie

 V Trnave sa schyľuje k miestnemu referendu "o zrušení a odmietnutí súčasnej parkovacej politiky". Radnica v tejto súvislosti navrhuje aktualizáciu nariadenia o organizovaní ľudového hlasovania, dôvodom je zosúladenie s platnou legislatívou.

Ilustr. foto | Zdroj: Pavol Holý, Trnavské rádio
Ilustr. foto | Zdroj: Pavol Holý, Trnavské rádio
Reklama
Bistro Akademia

Mesto Trnava ešte pred konaním referenda "o zrušení a odmietnutí súčasnej parkovacej politiky mesta Trnava" chystá zmenu všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda. Podľa dôvodovej správy k zverejnenému návrhu je cieľom jeho zosúladenie s platnou legislatívou. Trnava má platné nariadenie o organizácii ľudového hlasovania už od roku 2010, odvtedy nebolo aktualizované. Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o návrhu rokovať pravdepodobne na mimoriadnom zasadnutí. V decembri by poslanci na riadnom zasadnutí mali rozhodnúť už o vyhlásení miestneho referenda.

TIP: V Trnave sme najpočúvanejšie rádio

Podľa zverejneného návrhu bude v prípade konania miestneho referenda v Trnave vytvorených minimálne 25 okrskov tak, aby jeden okrsok zahŕňal spravidla 2-tisíc voličov. Referendum sa má konať "spravidla v sobotu" od 7.00 do 20.00 h, čo je o dve hodiny kratší čas, ako je v terajšom nariadení. Podľa návrhu nariadenia dostane každá domácnosť najneskôr 15 dní pred konaním referenda oznámenie, v ktorom bude uvedený čas jeho konania, okrsok a miestnosť pre referendum, ako aj stručná informácia o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka.

Na vyhlásenie výsledkov referenda zvolá primátor mesta mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa musí konať do troch dní od doručenia zápisnice o výsledku hlasovania na mestský úrad. Ak by primátor zasadnutie nezvolal, uskutočnilo by sa tretí deň po skončení referenda v zasadacej miestnosti na radnici so začiatkom o 13.00 hod.

Petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o zrušení terajšej parkovacej politiky v Trnave podpísalo viac ako 19-tisíc obyvateľov mesta. O konkrétnom termíne konania miestneho referenda rozhodnú poslanci. Zo zákona však vyplýva, že referendum sa musí konať do 90 dní od odovzdania petície za jeho konanie, petičný výbor odovzdal petičné hárky mestskému úradu 18. októbra.

Reklama

Trnavčania by v prípade konania miestneho referenda odpovedali na päť otázok. Prvá sa týka zrušenia VZN, ktoré rieši parkovanie v meste. Druhá otázka hovorí o podmienke vybudovať záchytné parkoviská s kapacitou 1 380 bezplatných parkovacích miest, tretia o pravidelnej kyvadlovej autobusovej doprave zo záchytných parkovísk do centra mesta, štvrtá a piata otázka sa týka konkrétnych podmienok pre zavedenie rezidentského parkovania v meste.

Overené správy a príbehy, ktorými žijete. Každý deň v Trnavskom rádiu.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz