Zázraky šaštínskej Sedembolestnej Panny Márie sú zapísané v knihe

/data/images/51887.jpg
{files5}
{if13}
/data/images/51887.jpg

Katolíci na Slovensku si dnes, v piatok 15. septembra, pripomínajú sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Zákonom Národnej rady SR z 20. októbra 1993 bol tento deň vyhlásený za deň pracovného pokoja. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je v liturgickom kalendári zaznamenaný ako spomienka. Len na Slovensku, ako v jedinej krajine na svete, je ustanovený za slávnosť.

Socha Sedembolestnej Panny Márie nad oltárom v národnej bazilike v Šaštíne. | Zdroj: cyril-methodius.cz
Socha Sedembolestnej Panny Márie nad oltárom v národnej bazilike v Šaštíne. | Zdroj: cyril-methodius.cz
Reklama
Vyberte si z ponuky našich reklamných produktov

Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márie je na Slovensku najviac zviazaná so Šaštínom, kde sa nachádza socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 1564. Dala ju vyhotoviť nábožná grófka Angelika Coborová-Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštinského panstva, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach.

V ich manželstve trvali už dlhšie nezhody a práve na mieste, kde dnes stojí kaplnka, ju manžel po hádke vysotil z koča. Manželka dala sľub, že dá vyhotoviť sochu Panny Márie, ak sa manželstvo zachráni.

Na panstve vyhľadali manželia tvrdé odolné hruškové drevo a neznámeho ľudového rezbára, ktorý zhotovil sochu Sedembolestnej Panny Márie v náručí s mŕtvym synom. Sochu umiestnili najprv na stĺp, no pre časté nájazdy tatárov, turkov bola socha presunutá po asi 90 rokoch do kaplnky sv. Imricha v blízkom zámku, aby nedošlo k jej poškodeniu.

V roku 1710 bola socha Sedembolestnej znova uložená v kaplnke k úcte. Ľud si ju veľmi uctieval a stalo sa mnoho zázračných uzdravení na tele i na duši. Historické zmienky o uzdravenia a zázrakoch možno nájsť napríklad v knihe Novum sidus Hungariae, ktorý vyšla v jezuitskej tlačiarni v Trnave v roku 1732. Píše sa v nej: "V roku 1732 dosiahli ľudia od bolestnej Matky niekoľko uzdravení. Rozšírila sa i povesť, že posvätná kaplnka bola v noci ožiarená jasným svetlom, akoby slnkom."

V roku 1744 bol v Šaštíne dokončený chrám Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je dnes národnou svätyňou a sa stal sa jedným z najvýznamnejších a najväčších mariánskych pútnych miest na Slovensku.

Na žiadosť slovenských biskupov vtedajší pápež Pius XI. dekrétom Celebre apud Slovachiae gentem z 22. apríla 1927 dovolil používať invokáciu po litániách "Oroduj za nás Matka Sedembolestná", čím potvrdil tradíciu Slovákov uctievať Pannu Máriu Sedembolestnú za svoju patrónku.

Dňa 23. novembra 1964 pápež Pavol VI. apoštolským listom Quam pulchram potvrdil starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patrónky Slovenska a vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej za baziliku minor. Ten istý pápež v roku 1966 vyhlásil Pannu Máriu Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska.

Každoročne navštívi Šaštín počas národnej púte tisíce pútnikov. V Jubilejnom roku 2014 Sedembolestnej Panny Márie prišlo približne 50 000 pútnikov. Pred dvomi rokmi zavítal do Šaštína pápež František.

Trnavské rádio - denne s vami.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz