Mesto Trnava súťaží dopravné značenie za takmer 340-tisíc eur

Značenie chce postupne riešiť vo vlastných kapacitách.

Značenie v uliciach Trnavy | Zdroj: Pavol Holý, Trnavské rádio
Značenie v uliciach Trnavy | Zdroj: Pavol Holý, Trnavské rádio
Reklama
Nova Mazda3 - Netboard

Trnavská radnica vyhlásila verejné obstarávanie. Týka sa opráv, obnovy a zriadenia zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení. Ide len o to značenie, ktoré je na miestnych a účelových cestách v správe mesta.

Výška zákazky sa vyšplhala na 338 336 eur. Jej predmetom sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie (dodanie, osadenie, vyznačenie) zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia, taktiež prenájom dočasného dopravného značenia.

Aj keď ide o pomerne vysokú sumu, hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová pre Trnavské rádio povedala, že ide o rámcovú dohodu na obnovu dopravného značenia, resp. nové vodorovné a zvislé značenie v prípade potreby počas roka. “V rámci aktuálnej zmluvy sme už tesne pred vyčerpaním finančného limitu na tieto práce. Zároveň sa technicky a personálne pripravujeme na zabezpečenie obnovy dopravného značenia v budúcnosti vo vlastnej réžii,” dodala.

Reklama

Lehota na predkladanie ponúk je do 28. augusta. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmetnú zákazku na časti z dôvodu koordinácie postupov a náväznosti a prepojenosti jednotlivých procesov a činností, časovej postupnosti a realizácie jedným zhotoviteľom resp. skupinou zhotoviteľov v rámci mesta.

Overené správy a príbehy, ktorými žijete. Každý deň v Trnavskom rádiu.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz