Rodák z Piešťan získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Zo Slovenska je tridsiatnik. Pri tejto príležitosti prezidentka udelila 28 štátnych vyznamenaní osobnostiam histórie, vedy, spoločenského a kultúrneho života.

Nižnanský počas prevzatia ocenenia od prezidentky | Zdroj: TASR
Nižnanský počas prevzatia ocenenia od prezidentky | Zdroj: TASR
Reklama
Nova Mazda3 - Netboard

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti územnej samosprávy získal Viktor Nižňanský. Narodil sa 25. apríla 1953 v Piešťanoch. V rokoch 1969 až 1971 navštevoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Piešťanoch. V rokoch 1971 až 1976 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita), konkrétne na katedre ekonomiky a riadenia na stavebnej fakulte, v rokoch 2003 až 2005 aj na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 1976 pôsobil v Stavoprojekte, po roku 1989 už ako vedúci ateliéru. V rokoch 1990 až 1997 bol konzultantom v oblasti rozvoja miest a regiónov. Od roku 1997 pôsobil v think-tanku M.E.S.A. 10, v rokoch 1998 až 2004 bol jeho riaditeľom a v rokoch 2004 až 2010 prezidentom.

V rokoch 1999 až 2001 ako splnomocnenec vlády SR premiéra Mikuláša Dzurindu zodpovedal za reformu verejnej správy. Jedným z jej výsledkov bolo zriadenie vyšších územných celkov. Do nich občania prvý raz volili svojich zástupcov vo voľbách v roku 2001.

Parlament však neprijal územné členenie Slovenska v podobe, v akej ho odborníci vrátane Nižňanského navrhovali. Aj preto Nižňanský na funkciu splnomocnenca rezignoval.

V rokoch 2002 až 2006 bol splnomocnencom vlády SR pre decentralizáciu. Viktor Nižňanský má zásadný podiel na reforme verejnej správy, ktorá zmenila SR z centralistického štátu na modernú demokraciu s funkčnými miestnymi i regionálnymi samosprávami.

Piešťanské informačné centrum vyzdvihlo aj zásluhy Nižňanského o kultúrny rozvj mesta. "Vďaka Viktorovi Nižňanskému sa v Piešťanoch konajú džezové programy, je spoluzakladateľom n.o. International Jazz Piešťany, ktorá vznikla na podporu koncertov a rozvoja džezovej hudby v Piešťanoch, jeden z hlavných organizátorov Festivalu Doda Šošoka. Vďaka jeho nadšeniu je v Piešťanoch bohaté jazzové dianie," uviedlo centrum. Nižnanský je tiež spoluautorom publikácie Piešťany 2034 Mesto bez stresu (2018). 

Overené správy a príbehy, ktorými žijete. Každý deň v Trnavskom rádiu.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz