V Agátke aj Ružovom parku bude hrať dôležitú rolu voda

Mesto Trnava aktuálne realizuje dva veľkoplošné krajinné projekty, kde k dominantným prvkom patrí voda. Ide o územia parku Agátka na sídlisku Družba a Ružový park v centre mesta. U oboch projektov je voda novým momentom v tvorbe mestského prostredia snažiacich sa o skvalitnenie verejného priestoru.

Lokalita Štrky. | Foto: Trnavské rádio
Lokalita Štrky. | Foto: Trnavské rádio

V prípade Agátky v lokalite Hlboká je vodným prvkom meandrujúci potôčik s tokom dlhým približne 280 metrov. Bude sa vlievať do jazierka s vodnou hladinou vo výške približne dva a pol metra. "Pôjde o uzavretý vodný cyklus, jeho zdrojom je studňa vybudovaná už v uplynulých rokoch na zavlažovanie jestvujúcej výsadby," uviedla Elena Ursínyová z odboru komunikácie trnavskej radnice.

Z kaskádovitého vodopádu sa bude vodný tok postupne upokojovať, až kým sa nezmení na pomaly tečúci potôčik pretekajúci sídliskovým parkom. Jeho celkový vodný objem bude približne 60 m3. Na tento objem je nadimenzované aj jazero. "Vďaka tomu, že je jazierko umiestnené v terénnej depresii, stane sa významným vodozádržným opatrením. Bude schopné poňať aj prívalové dažde, ktoré budú môcť vsakovať do pobrežnej zelene a postupne aj do spodných vôd," opísala.

Revitalizácia Agátky v Trnave je už v plnom prúde. Toto bude finálny stav. | Zdroj: Mesto Trnava
Revitalizácia Agátky v Trnave je už v plnom prúde. Toto bude finálny stav. | Zdroj: Mesto Trnava

Princípom je, aby sa všetka zrážková voda v tejto lokalite udržala a využila na zlepšenie mikroklimatických podmienok. Nebude chýbať ani tzv. vodné ihrisko s vodnými 3D prvkami a hmloviskom.

Agátka má rozpočet 1,729 milióna eur s DPH, mesto tam pre obyvateľov buduje ihriská deti a vysadí novú zeleň.

Ružový park v centre Trnavy je významnou plochou verejnej zelene. Vodné prvky tam budú zastúpené kruhovou fontánou, fontánou v dlažbe, vodnými schodmi, hmlovými tryskami aj časťou toku riečky Trnávka. "Riečka bude čiastočne revitalizovaná zvlnením aj zúžením koryta a následným zvýšením hĺbky toku s pomocou štrkopieskového materiálu a spevnením brehov výsadbou vodných rastlín,“ uviedla Ursínyová. Tak sa zvýši rýchlosť tečúcej vody, obmedzí zanášanie dna a zlepší samočistiaca schopnosť toku.

Trnávka dostane v Ružovom parku novú podobu. Pribudnú meandre a viditeľné je aj schodisko z parčíku až k potoku. | Foto: Trnavské rádio
Trnávka dostane v Ružovom parku novú podobu. Pribudnú meandre a viditeľné je aj schodisko z parčíku až k potoku. | Foto: Trnavské rádio

Zrážková voda nebude zo spevnených plôch odtekať bez úžitku do kanalizácie, ale bude odvádzaná do vsakovacieho objektu. Vodným zdrojom v Ružovom parku, ktorý bude slúžiť aj na zavlažovanie zelene, bude nová studňa.

Mesto chce obnovou vytvoriť multifunkčný verejný priestor s ohľadom na zachovanie historickej štruktúry. Cena diela je 2,76 milióna eur s DPH.

Nový vodný prvok vznikol pred časom aj v lokalite Štrky (titulná fotografia), ktorá je so zvyškom pôvodného lužného lesa pre mesto cenným územím vďaka svojej ekologickej hodnote i rekreačno-oddychovému potenciálu. Lokalita však bola znehodnotená divokými skládkami a inváznymi a rizikovými drevinami. "V rámci projektu LUMAT sa uskutočnila jej komplexná revitalizácia do podoby prírodného parku s jazierkom, v ktorom už teraz plávajú ryby," doplnila Ursínyová.

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz