Obce a mestá v okolí Jaslovských Bohuníc dostanú jódové tablety

Po piatich rokoch je opäť čas na výmenu jódových profylaktík. Nové tabletky dostanú obyvatelia okolia jadrových elektrární Mochovce a Jaslovské Bohunice.

Elektráreň v Jaslovských Bohuniciach l Zdroj: seas.sk
Elektráreň v Jaslovských Bohuniciach l Zdroj: seas.sk
Reklama
Vyberte si z ponuky našich reklamných produktov

Ministertsvo vnútra zverejnilo dlhý zoznam obcí a miest, v ktorých dosatnú obyvatelia nové jódové tablety. Pre jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice sa to týka sídel v okruhu s polomerom 21 km od zariadenia. Výmena začala 1. augusta tohto roka. Ministerstvo ju koordinuje so Slovenskými elektrárňami. 

"Výmena sa týka viacerých skupín občanov vrátane detí s trvalým a aj registrovaným prechodným bydliskom v obci, ako aj osôb, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko v obci. Samostatnou kategóriou sú materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, ich študenti a zamestnanci, prevádzky podnikov, domovy sociálnych služieb, domovy seniorov, ubytovacie zariadenia a ústavy pre výkon väzby. Pre nich boli zabezpečené ďalšie balenia," informovalo ministerstvo.

Ako a kedy sa tabletky používajú? Jednoznačne sa nepožívajú preventívne. "Profylaktiká nie sú určené na bezprostredné užitie. Užitie tabliet obsahujúcich stabilný jód blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou, z tohto dôvodu sa tablety použijú len v prípade radiačnej havárie na výzvu kompetentných orgánov v dávke určenej pre jednotlivé vekové kategórie" uviedlo ministerstvo. Manažér jadrovej bezpečnosti Slovenských elektrární Štefan Hajdú dodal, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom radiácie do okolia je veľmi nízka. "Jodid draselný je jedným z prvkov špeciálnej individuálnej ochrany. Je distribuovaný obyvateľstvu v okolí jadrových elektrární aj v iných štátoch Európy,“ dodal. Medicínske podrobnosti o účinkoch profylaktík nájdeme v príbalovom letáku

Naposledy sa výmena konala v roku 2017 a tradične sa opakuje každých päť rokov. "Nepoužité tabletky alebo tabletky po uplynutí dátumu exspirácie je potrebné odovzdať príslušným orgánom miestnej správy, pričom ich zneškodnenie bude zabezpečené v súlade s pravidlami pre liečivá," dodalo ministerstvo. Staršie tablety taktiež možno odovzdať v lekárňach. 

Overené správy a príbehy, ktorými žijete. Každý deň v Trnavskom rádiu.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz