Mestská veža v Trnave má viditeľnú prasklinu

Trhlina na veži sa objavila pred týždňom. Aj pre Trnavčanov je ťažšie spozorovateľná, nakoľko sa nachádza na severnej strane, nad strechou budovy Základnej umeleckej školy.

Pohľad na Mestskú vežu a časť pešej zóny zo severnej strany. | Foto: Trnavské rádio
Pohľad na Mestskú vežu a časť pešej zóny zo severnej strany. | Foto: Trnavské rádio

Vežu má v nájme Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism, ktorá ju má vo výpožičke od Mesta Trnava. Jej riaditeľ Alexander Prostinák nám povedal, že od posledných opráv v roku 2004 na nej boli len minimálne opravy, napríklad odstránenie zatekania okien a utesňovanie, ktoré sa ale robí každoročne. V rokoch 2019 až 2020 sa realizovali vnutorné omietky za arkierom a v Turistickom informačnom centre, ktoré vo veži na prízemí sídli.

Viditeľné poškodenie na severnej strane veže. | Foto: Trnavské rádio
Viditeľné poškodenie na severnej strane veže. | Foto: Trnavské rádio

Mestská veža v Trnave. Vidno na nej poškodenie. | Foto: Trnavské rádio
Mestská veža v Trnave. Vidno na nej poškodenie. | Foto: Trnavské rádio

História veže siaha do roku 1574. Píše o nej Jozef Šimončič v knihe Mojej Trnave. V texte Štyristo rokov mestskej veže v Trnave uvádza:

Dňa 28. júna 1574 v dome trnavského richtára Juraja Schelga vyhlásil písomne pred richtárom a mestskou radou majster Jakub, že vežu, ktorú začal stavať na rohu námestia, dokončí. Na pomoc si priberá majstra Bernáta a Šebastiána Meralda. Ak by niektorí z nich umrel, vežu dokončia tí, čo zostanú nažive. Keby sa neskôr na veži objavila nejaká chyba, zaväzujú sa odstrániť ju na vlastné náklady. Majster Jakub pritlačil na vyhlásenie svoju pečať. 

Na veži pracovali majstri zďaleka. Kamenárske práce – nárožia sú z tesaných kvádrov – robil v roku 1576 kamenársky majster Anton Batista Gaal z Altenburgu, vežu konštruoval v tom istom roku Šebastián Pech z Levoče. Roku 1585 musela sa vyplácať zvláštna daň na pozlátenie gule na veži. Už v roku 1590 boli na veži hodiny, pretože mestskí pokladníci vyplácali zamurovávanie dier nad hodinami a v roku 1600 robil tesársky majster ochodzu na veži.

Po veľkých požiaroch Trnavy v rokoch 1666 a 1683 zostala veža bez strechy a s poškodeným murivom. Novú guľu a sochu postavili v roku 1791. Menšie úpravy sa na veži robili začiatkom 19. storočia. V roku 1818 urobili nový vchod, v období 1864-65 navrhovali niektorí mestskí architekti prestavbu v neogotickom štýle, ich návrhy sa, našťastie, nerealizovali, Trnava by tak prišla o skvost renesančnej architektúry. V roku 1875 bola prestavaná báň do dnešnej podoby.

Väčšiu opravu robila firma Pittel a Brasewetter v rokoch 1938-41, kedy zakryli omietkou staré sgrafitá. Okresný stavebný podnik natrel v roku 1966 vežu na červeno, posledný náter, ktorý vydržal až do roku 2004, dostala veža v roku 1973.

V roku 2004 trnavskú mestskú vežu do súčasnej podoby rekonštruovala firma Rekord.

Oslovili sme Krajský pamiatkový úrad v Trnave, ktorý do uzávierky nereagoval. Rovnako sme oslovili firmu Rekord, ktorá poslednú rekonštrukciu realizovala, na náš email neodpovedala.

Detail poškodenia omietky. | Foto: Trnavské rádio
Detail poškodenia omietky. | Foto: Trnavské rádio

Podľa vyjadrenia jednej z trnavských stavebných firiem, ktorej sme sa pýtali na názor, treba poškodenie lokálne opraviť, za asistencie pamiatkarov, ktorí určia postup.

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz