Škola a mesto sa na príčine prehrievania novej prístavby nezhodnú

Po tom, ako sa do užívania uviedla nová prístavba v areáli Základnej školy J. Bottu, vyskytli sa problémy s teplom. Kvôli tomu žiakov vrátili opäť do starých učební. Mesto a škola sa nezhodnú na tom, čo prehrievanie budovy spôsobilo.

Prístavba sa prehrievala. l Zdroj: Kami profit
Prístavba sa prehrievala. l Zdroj: Kami profit

Jedáleň a šesť učební sa po niekoľkých týždňoch od začiatku užívania začala prehrievať natoľko, že sa výučba preventívne presunula do pôvodných, starších učební. 

Podľa mnohých laických názorov za to mohla technika rekuperácie, ktorá je v budove zvolená. "Odpoveď na otázku, prečo je v novom pavilóne základnej školy na Ulici Jána Bottu rekuperácia, je jednoznačná. V rámci celosvetového trendu šetrenia energie musí každá verejná budova spĺňať podmienky energetickej hospodárnosti podľa regulatívov danej krajiny. Pri novostavbe školského pavilónu bola predpísaná kategória A1. Túto podmienku bolo možné dodržať vďaka technológii rekuperácie," objasnilo mesto. 

O čo vlastne pri rekuperácií ide? Rekuperácia je v podstate systém riadeného vetrania. Vzduch, ktorý je privádzaný do interiéru, sa vyčistí filtrom a následne sa ohrieva pomocou  odvádzaného vzduchu. Šetrí sa tak teplo. 

Mesto tvrdí, že po odovzdaní budovy do správy základnej školy došlo k viacerým pochybeniam zo strany personálu školy. "Riaditeľka školy jeho správou poverila osobu, ktorá na tento moderný systém nie je dostatočne spôsobilá napriek zaškoleniu, a pedagógovia ho v triedach používali nesprávne. Napríklad, rolety v triedach sa zaťahovali až vtedy, keď bolo teplo, nie od rána, ako by to malo byť, čím sa celý kolobeh rekuperácie narúšal, alebo ostávali zatvorené klapky, hoci výkon bežal takmer naplno. Tento problém sme odstránili automatickým zaťahovaním roliet pri úsvite, a ovládaním systému rekuperácie na diaľku. Napriek tomu sme pri kontrole zistili, že systém bol v škole opakovane manuálne vypínaný," uviedlo mesto. 

Vedenie školy sa na svojom webe voči týmto tvrdeniam ohradilo. Pod vyjadrenie sa podpísal aj kolektív zamestnancov školy. "Mesto vo svojom stanovisku k problémom v novostavbe zúžil problémy na neodbornú manipuláciu učiteliek s roletami, neodborným zásahom zamestnanca do systému rekuperácie a nedostatočným informovaním riaditeľkou školy o problémoch. Tieto tvrdenia sú zavádzajúce, nepresné a veľmi zjednodušujúce. Ako bolo uvedené, budova je v skúšobnej prevádzke, a teda sa predpokladá, že systémy sú priebežne monitorované, analyzované a optimalizované. Škola od odovzdania stavby aktívne komunikovala s kompetentnými zamestnancami," uviedla škola. Ako dôkaz má podľa vlastných slov mailovú komunikáciu, či telefonáty. 

Priebeh výstavby nového pavilónu. l Zdroj: Kami profit
Priebeh výstavby nového pavilónu. l Zdroj: Kami profit

Vysoká teplota v triedach však podľa ZŠ Bottova nie je jediným problémom novej prístavby. "Ďalším závažným problémom je nedostatočná výmena vzduchu v triedach bez otvárateľných okien a len so systémom rekuperácie - po krátkom čase je v triedach počas vyučovania naplnených žiakmi ťažko dýchateľný vzduch. Zásadným problémom je i denné svetlo, pretože počas slnečných dní je nevyhnutné, aby boli rolety od rána spustené a je nutné svietiť celodenne umelým osvetlením. Škola, bežný užívateľ stavby, nemá možnosť zasahovať do nastavovania a do režimu prevádzky rekuperácie. Toto zabezpečuje softvér v správe spoločnosti SIEMENS," vysvetľuje škola.

Podľa školy nie je pravdou, že by zamestnanci systém vypínali. "Zamestnanci firiem zodpovedných za prevádzku a správne fungovanie rekuperácie boli niekoľkokrát počas školského roka, na základe pripomienok školy, nastavovať a regulovať systém. Napriek tomu sa nepodarilo systém rekuperácie optimalizovať," dodala škola. Rekuperácia ani zaťahovanie roliet podľa vedenia školy nepomohli k zníženiu teploty v triedach a vzduch bol ťažko dýchateľný. Následne mesto rozhodlo o presune žiakov prvého a druhého ročníka do hlavnej budovy. 

Mesto ani škola sa tak na príčinách nedýchateľného vzduchu nezhodnú. Podstatné je v tejto chvíli riešenie. "Máme pochopenie pre znepokojenie a výhrady ich rodičov. Ako sme už informovali prostredníctvom médií, pavilón počas prvého roka funguje v skúšobnej prevádzke. Naším zámerom je vytvárať pre žiakov príjemné prostredie na výučbu, preto systém okrem korekcie používateľských chýb a spomínaného zautomatizovania posilníme rozšírením chladiaceho zariadenia," uzavrelo mesto Trnava.

Tento článok ste bezplatne čítali vďaka tomu, že počúvate Trnavské rádio. Ďakujeme, vážime si to.

Trnava 106,2 FM | Hlohovec 103,9 FM | Piešťany 107,9 FM | Galanta 93,4 FM | Holíč a Skalica 106,0 FM

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda (čoskoro)
  98,3 MHz