Centrum Hlohovca skúmal georadar. Hľadal hradby z dávnych čias

Výskum naznačuje, že pri kostole je ohradbový múr cintorína, aj omnoho staršia architektúra.

Georadar skúmal lokalitu okolo kostola. l Zdroj: TTStudio
Georadar skúmal lokalitu okolo kostola. l Zdroj: TTStudio

Na Námestí sv. Michala v okolí kostola prebiehal geofyzikálny prieskum. Navrhol ho Krajský pamiatkový úrad. Námestie prejde v najbližšom čase rekonštrukciou a toto bol jeden z prípravných krokov. Výskum v teréne prebiehal začiatkom mája. "Je totiž známe, že na základe dobových máp aj záznamov v kronike bolo okolie kostola ešte v 15. storočí opevnené ohradovým múrom, ktorý ohradzoval stredoveký cintorín, ktorý tu kedysi stál. Hradby slúžili zároveň aj ako opevnenie v prípade napadnutia mesta. Múr bol odstránený niekedy v priebehu 18. storočia, nemusel byť však rozobratý až úplne do hĺbky," vysvetlilo dôvody výskumu mesto.

Georadarový prieskum mal tieto domnienky potvrdiť, alebo vyvrátiť. Hoci výsledky ešte nie sú dostatočne potvrdené, o prvotných záveroch informoval viceprimátor Miloslav Drgoň. „Výsledky merania dokazujú isté geologické anomálie pod povrchom terénu. Prieskum indikuje miesta v okolí kostola, kde sa s veľkou pravdepodobnosťou nachádzajú základy ohradového múru cintorína. Snímky dokonca naznačujú, že pod južnou časťou kostola by sa mohli nachádzať aj pozostatky ešte staršej architektúry – torzo pôvodného románskeho kostola, ktorý bol v historických prameňoch datovaný ešte v 13 storočí," uviedol pre oficiálny mestský web.

Výsledok meraní georadarom. l Zdroj: Mesto Hlohovec
Výsledok meraní georadarom. l Zdroj: Mesto Hlohovec

Merania sa realizovali s dvomi frekvenciami antén 500 MHz a 800 MHz. Zistené dáta platia pre hĺbku dva až tri metre. "Výsledky môžu poslúžiť ako východisko pre archeologický výskum kopanými sondami. Ten by mohol prebiehať už na konkrétne určenom mieste, ktoré bolo lokalizované práve georadarom. Až výkopy by preverili, či to, čo sa skutočne pod povrchom nachádza, je aj významným archeologickým a historickým nálezom," vysvetlilo mesto Hlohovec.

Či sa podobný výskum uskutoční, to je otázka peňazí. "Realizácia archeologického výskumu, ktorý by mohol odhaliť skutočné historické poklady, samozrejme závisí od financií, ktoré sa musia na tento účel zaradiť do rozpočtu. Ak by boli významné pozostatky ohradového múru, či dokonca románskeho kostola odhalené, mohli by byť priznané a zapracované aj do budúcej podoby námestia," uzavrela radnica.

Ďakujeme, že počúvate Trnavské rádio.

Trnava 106,2 FM | Hlohovec 103,9 FM | Piešťany 97,3 a 107,9 FM | Galanta 93,4 FM | Dunajská Streda 98,3 FM | Holíč a Skalica 106,0 FM

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz