Hlohovec chce zrekonštruovať zámockú Koniareň

Obnove doteraz bránila nedoriešená administratíva.

Hlohovecká koniareň. l Zdroj: Mesto Hlohovec
Hlohovecká koniareň. l Zdroj: Mesto Hlohovec

Baroková Koniareň v areáli Hlohoveckého zámku bola desiatky rokov neudržiavaná. Technický stav národnej kultúrnej pamiatky (NKP) je tak značne narušený. "Z dôvodu nejasných vlastníckych vzťahov v minulosti na objekte neboli donedávna vykonané žiadne výskumy, ktoré sú nevyhnutným podkladom pre jeho obnovu. V rámci objektu NKP Koniareň neboli donedávna realizované ani žiadne záchranné práce," uviedlo mesto na svojom webe.

Väčšina objektu nebola do roku 2020 dokonca ani zapísaná v Katastri nehnuteľností. Aj to bolo dôvodom, prečo sa do budovy neinvestovalo.

Všetko sa ale mení. Vlastnícke vzťahy sa doriešili a Hlohovec v spolupráci s Reedukačným centrom od minulého roku podniká kroky na záchranu pamiatky. "V súčasnosti budovu už z väčšej časti vlastní mesto Hlohovec, ktoré má záujem postupne rekonštruovať a obnoviť všetky objekty, ktoré sa v rámci areálu Zámku nachádzajú," vysvetlilo mesto. V roku 2021 odstránili nelegálnu skládku odpadu, ktorá vznikala vo vnútri Koniarne.

Minulý rok tiež mesto začalo s komplexnou obnovou pamiatky. Financuje ho z vlastnej pokladne a tiež z dotácie programu Obnovme svoj dom. "Financovalo sa nevyhnutné zameranie objektu, jeho statické zabezpečenie a architektonicko-historický výskum, ktoré sú podkladom pre obnovu tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky," dodalo mesto na svojom webe.

Koncom roku 2021 mesto požiadalo o ďalšiu dotáciu. Tá by mala zabezpečiť financie na komplexnú stavebnú dokumentáciu, ktorá bude podkladom pre rekonštrukciu objektu. "Jej obsahom bude sanácia konštrukcií objektu v havarijnom stave. Zahŕňa kompletnú rekonštrukciu strechy a krovu so zabezpečením proti účinkom blesku a odvedením zrážkovej vody od objektu. Taktiež vyrieši sanáciu ostatných stavebných konštrukcií a konkrétne funkčné a prevádzkové riešenie objektu tak, aby vhodne doplnil hlavný objekt areálu – Hlohovský zámok. Všetko s cieľom kvalitnej a udržateľnej obnovy objektu NKP Koniareň," uzavrelo mesto.

Tento článok ste bezplatne čítali vďaka tomu, že počúvate Trnavské rádio. Ďakujeme, vážime si to.

Trnava 106,2 FM | Hlohovec 103,9 FM | Piešťany 107,9 FM | Galanta 93,4 FM | Holíč a Skalica 106,0 FM

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda (čoskoro)
  98,3 MHz