V Hlohovci a Piešťanoch zistili vtáčiu chrípku

Najprv uhynuté labute pri Váhu v Piešťanoch, potom vírus v malom chove v Hlohovci. Majitelia hydiny by sa mali mať na pozore.

Labute pri Krajinskom moste. l Foto: istock.com
Labute pri Krajinskom moste. l Foto: istock.com

V našom regióne sa vyskytlo ohnisko nákazy vtáčej chrípky. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trnave preto nariadila nariadila vykonať súpis hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí. Jeho súčasťou je aj záznam o počte chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií. Tieto informácie musia chovatelia doručiť Mestskému úradu v Piešťanoch do 10. januára.

Vtáčiu chrípku zistili koncom minulého roka po úhyne labutí pri Váhu v kúpeľnom meste. V uplynulých dňoch bola vtáčia chrípka potvrdená aj v nekomerčnom chove nosníc pri Hlohovci. Chovateľ v tomto prípade chov zlikvidoval, nariadené opatrenia tam však ešte trvajú.

Veterinárna správa vymedzila ochranné pásmo 3 kilometre okolo obcí Kľačany a Sasinkovo. Vymedzili aj pásmo dohľadu 10 km okolo ohniska. To zasahuje Pastuchov, Dolné Trhovište, Dolné Otrokovce, Horné Trhovište, Tepličky, Koplotovce, Leopoldov, Hlohovec, Červeník, Horné Zelenice, Dolné Zelenice, Siladice, Šúrovce, Bojničky a Dvorníky.

Platí aj zákaz premiestňovania hydiny a iných chovov vtákov z kontrolovanej oblasti, zhromažďovanie hydiny na trhoch, výstavách a iných podujatiach. Chovatelia majú tiež hlásiť akékoľvek príznaky, ktoré by mohli signalizovať výskyt vtáčej chrípky, ako je napríklad výrazný pokles príjmu krmiva a vody alebo pokles v produkcii vajec.

Svoje chovy hydiny, holubov a vtákov si majú chovatelia zabezpečiť tak, aby zamedzili priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcim vtáctvom. Zabezpečiť majú dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch z priestorov, kde chovajú hydinu alebo iné vtáctvo.

Informácie zhŕňa Štátna a veterinárna správa na svojom webe.

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec a okolie
  103,9 MHz
 • Piešťany a okolie
  107,9 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom