Uplynulo polstoročie od pripojenia Modranky k mestu Trnava

Miestna časť Trnavy Modranka si prvým dňom roku 2022 pripomína 50 rokov od pripojenia ku krajskému mestu. Jeho súčasťou sa stala s platnosťou od 1. januára 1972. Žije v nej okolo 3500 obyvateľov.

Dominantou Modranky je kostol Najsvätejšej trojice. | Foto: redakcia
Dominantou Modranky je kostol Najsvätejšej trojice. | Foto: redakcia

O zlúčení obce, ktorá v súčasnosti vplyvom rozvoja zástavby už splynula s Trnavou, rozhodlo podľa údajov v publikácii Dejiny Trnavy v novembri 1967 plenárne zasadnutie mestského národného výboru.

Rokovania o pripojení sa však viedli podľa tohto zdroja viackrát, už v roku 1950 a tiež v roku 1962. "Hoci ani v jednom prípade neboli voči tejto myšlienke vážnejšie výhrady, realizovala sa až o čosi neskôr," uvádza monografia. Zlúčenie sa týkalo v približne rovnakom čase aj obce Hrnčiarovce nad Parnou, tá sa však po Novembri 1989 od Trnavy osamostatnila rovnako ako neskôr pripojená obec Biely Kostol. 

Modranka zaberá 7,7 km2 z celkových 71,5 km2 rozlohy krajského mesta Trnava. Má rozvinutú infraštruktúru, sídli v nej základná škola, škôlka, centrum seniorov, funguje kultúrny dom, služby. V posledných desaťročiach sa rozrástla o štvrť individuálnej bytovej výstavy a vlani dokončili aj rozsiahlejšiu výstavbu bytových domov. Výhodou miestnej časti je tesná blízkosť napájača diaľnice D1 v smere Bratislava-Trenčín a tiež rýchlostnej cesty R1 na Nitru. 

História obce uvádza, že ju už v roku 1270 viedli medzi dedinami patriacimi slobodnému kráľovskému mesta Trnava a obyvatelia užívali výhody udelené Trnavčanom. Mestu prináležala až do zrušenia poddanstva.

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec a okolie
  103,9 MHz
 • Piešťany a okolie
  107,9 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom