Sereď, Hlohovec i Trnava chcú obnoviť kultúrne stánky

Mestá Sereď, Hlohovec i Trnava v trnavskom regióne chcú obnoviť svoje kultúrne stánky vďaka dotáciám v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR. Sereď plánuje modernizovať divadelnú sálu domu kultúry, Hlohovec vzácne Empírové divadlo a Trnava kultúrny dom na Kopánke.

DK Kopánka v Trnave | Foto: Zaži v Trnave
DK Kopánka v Trnave | Foto: Zaži v Trnave

O všetkých zámeroch rokovali novembrové zasadnutia mestských zastupiteľstiev. V zmysle výzvy sú projekty orientované na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie  hygienických štandardov objektov.

Sála Domu kultúry v Seredi v súčasnosti nespĺňa moderné kritéria a požiadavky divákov. V rámci zvýšenia kvality poskytovaných služieb chcú vymeniť viac ako 50-ročné sedačky za nové s väčším priestorom pre diváka a lepším pohodlím. Zároveň bude nainšalovaná klimatizácia a zmodernizujú osvetlenie a ozvučenie sály a javiska. Mesto počíta aj s výmenou vchodových dverí za automatické, bude osadený COVID-19 panel a automatizované hygienické zariadenia. 

Hlohovskí poslanci schválili návrh radnice na žiadosť o nenávratný finančný príspevok, v zmysle stanovených kritérií bude projekt pozostávať z komplexnej výmeny vykurovacieho systému, výmeny podlahy, inštalácie nových sedačiek a súčasne na ochranu zdravia v boji proti ochoreniu COVID-19 v Hlohovci zadovážia germicídne žiariče, merače teploty a dezinfekčné stojany. Po obnove bude Empírové divadlo naďalej slúžiť na organizáciu kultúrnych podujatí.

Empírové divadlo v Hlohovci | Foto: kultura.hlohovec.sk
Empírové divadlo v Hlohovci | Foto: kultura.hlohovec.sk

V Trnave príspevková organizácia Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko predkladá projekt na rekonštrukciu hygienických zariadení a šatní, inštaláciu vzduchotechniky, vybudovanie okien v sále, výmenu povrchov, rekonštrukciu elektroinštalácie a vnútornej infraštruktúry. V rámci pripravovanej rekonštrukcie kultúrneho domu na Kopánke bude zrealizované aj zateplenie objektu, prínosom bude zvýšenie využiteľnosti a návštevnosti objektu.

Vo všetkých prípadoch sú náklady na realizáciu vypočítané na maximálnu možnú výšku okolo 200.000 eur pri päťpercentnej účasti samosprávy. Oprávnené obdobie realizácie projektov je do konca roka 2023. 

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec a okolie
  103,9 MHz
 • Piešťany a okolie (čoskoro)
  107,9 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom