Týždeň vedy a techniky v univerzitách v Trnave bude aj online

Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) i Trnavská univerzita v Trnave spolu s Materiálovotechnologickou fakultou (MTF) Slovenskej technickej univerzity pripravili na nadchádzajúci Týždeň vedy a techniky od 8. novembra rad podujatí, ktoré medzi študentmi i širokou verejnosťou propagujú aktuálne témy. Informovali o tom jednotlivé školy.

MTF (ilustr.) | Zdroj: MTF
MTF (ilustr.) | Zdroj: MTF

Do Týždňa vedy a techniky sa v UCM zapojilo všetkých päť fakúlt a tiež inštitút manažmentu. Spolu organizujú viac ako 50 podujatí, ktoré sa však, ako uviedla PR UCM Jana Štefánková, vzhľadom na situáciu so stúpajúcou krivkou prípadov ochorenia COVID-19 budú odohrávať prevažne v online prostredí. 

Záujemcov čakajú prednášky a prezentácie spojené s diskusiou, workshopy, konferencie, rozhovory s kolegami z praxe a bývalými absolventmi univerzity. "Fakulta masmediálnej komunikácie spojila podujatia v rámci jedného dňa do tematických celkov, keď sa budú venovať napríklad oblasti médií, marketingu, digitálnych hier. Fakulta zdravotníckych vied a fakulta sociálnych vied ponúknu z rôznych uhlov pohľadu tematiku kvalitného života a problematiku seniorov, ale i výstupy a súvislosti riešeného projektu s tematikou COVID-19," uviedla Štefánková. 

Na filozofickej fakulte sa budú venovať historickým súvislostiam od antiky až po súčasnosť, literatúre v spojitosti s mestom Trnava, na fakulte prírodných vied aj virtuálnej realite, tematike ochrany životného prostredia a v inštitúte manažmentu budú realizovať prednášky z oblasti ekonomiky, manažmentu či daní. "Podujatia sú určené vysokoškolákom, niektoré sa zacielili na skupinu potenciálnych študentov univerzity, teda stredoškolákov, ale prevažná väčšina je pre širokú verejnosť a má populárno-vedecký charakter. Sú pre všetkých, bez ohľadu na vek, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové a zaujímajú sa o dianie okolo seba," doplnila Štefánková.

Aktivity Trnavskej univerzity sa sústredia podľa PR Matúša Demka na právnickej a pedagogickej fakulte a rovnako počítajú s online priestorom. Na právnickej fakulte sa workshopy a prednášky budú venovať napríklad témam Spotrebiteľský úver, úver na bývanie a hypotekárny úver, Povinné zálohovanie obalov na nápoje z plastu a kovu či Autonómne vozidlá - kto zodpovedá za škodu? a Oplatí sa byť fér? - o ne/podvádzaní počas štúdia a pri písaní záverečných prác. Budúci pedagógovia sa zapájajú workshopom Mikroorganizmy, ktoré sa dajú vidieť pre žiakov základných škôl v Trnave a prednáškou My vo svete, svet u nás...

MTF sa pripája do Týždňa vedy a techniky kvízom pre deti a mládež. "Na MTF v Trnave máme iónové urýchľovače, pomocou ktorých vieme meniť vlastnosti materiálu alebo urobiť niečo s jeho povrchom. Pripravili sme pre mladých nadšencov vedátorov na našej webovej stránke kvíz, kde sa niečo o tom dozvedia," uviedla Kvetoslava Rešetová z MTF.

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec a okolie
  103,9 MHz
 • Piešťany a okolie (čoskoro)
  107,9 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom