Na území Atómovej elektrárne V2 sa koná havarijné cvičenie

Súčasťou cvičenia bude aj spustenie sirén s reálnym signálom. Okolité obce boli o cvičení aj spustení sirén dopredu informované.

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice | Foto: Lukáš Grinaj
Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice | Foto: Lukáš Grinaj

Slovenské elektrárne dnes v areáli Atómovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach organizujú celoareálové havarijné cvičenie. Na území elektrárne doobeda spustia sirény systému varovania, na začiatku dvojminútový kolísavý tón a na konci cvičenia dvojminútový stály tón sirény.

Tieto akustické signály budú doplnené hovorenou informáciou. O cvičení, ako aj spúšťaní sirén s reálnym signálom boli vopred písomne vyrozumené aj okolité obce. Slovenské elektrárne o tom informovali v tlačovej správe.

Cieľom cvičenia je preveriť postupy pre identifikáciu, klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu udalosti na oboch blokoch jadrového zariadenia bohunickej jadrovej elektrárne, preveriť funkčnosť technických prostriedkov, aktivovať a preveriť činnosť a komunikáciu súčinnostných zložiek štátnej správy.

Do súčinnostného cvičenia sa zapoja okresné úrady, odbory krízového riadenia krajov Trnava, Trenčín a Nitra a krízové štáby okresných úradov, ďalej Úrad jadrového dozoru SR, ministerstvá vnútra, zdravotníctva, obrany, obce v 5-kilometrovom ochrannom pásme jadrovej elektrárne a ďalšie inštitúcie.

Ako ďalej informovali Slovenské elektrárne, takéto rozsiahle havarijné cvičenia s okolím sa konajú raz za tri roky, bežné celoareálové havarijné cvičenia raz za rok a nácviky havarijnej komisie minimálne 10-krát ročne. Na priebeh cvičení dozerajú inšpektori Úradu jadrového dozoru SR i pozorovatelia z iných inštitúcií.

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec a okolie
  103,9 MHz
 • Piešťany a okolie (čoskoro)
  107,9 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom