Ulice a námestia v Horných Orešanoch dostanú názov

V Horných Orešanoch budú mať Pálffyho námestie, Majdan, Starú domovinu aj Starý cech. Obecné zastupiteľstvo prijalo všeobecne záväzné nariadenie o pomenovaní ulíc. V mnohých prípadoch zostali zachované historické alebo zaužívané názvy.

Orientácia v obci by sa mala zlepšiť. l Foto: Obec Horné Orešany
Orientácia v obci by sa mala zlepšiť. l Foto: Obec Horné Orešany

V Horných Orešanoch  dostali ulice a verejné priestranstvá prvýkrát oficiálne pomenovanie. Obec pod Malými Karpatmi sa rozrastá, podľa starostky Jarmily Petrovičovej už mali problémy s orientáciou napríklad kuriérske služby alebo zdravotníci. Obecné zastupiteľstvo určilo názvy pre 41 ulíc a námestí v obci a jej miestnej časti Majdánske.

V Horných Orešanoch budú mať Pálffyho námestie, ulice Starý cech, Golnog, Panšula, Stará domovina alebo Majdan. Vinohradnícku tradíciu budú pripomínať ulice K vinohradom alebo Vinárska. V mnohých prípadoch zostali zachované historické alebo zaužívané názvy.

Obec mala vytvorenú názvoslovnú komisiu, ktorá študovala staré mapy, analyzovala historické názvy jednotlivých častí obce a vytvorila prvý návrh pre pomenovanie ulíc a námestí. Ten dali k dispozícii na pripomienkovanie. „Občania sa naozaj zapojili, boli rôzne pripomienky a došlo k viacerým posunom oproti pôvodným návrhom,“ povedala starostka Petrovičová. Celý proces pomenovania ulíc a verejných priestranstiev od prvých návrhov až po schválenie všeobecne záväzného nariadenia trval približne rok. Komisia názvy ulíc konzultovala aj s Jazykovedným ústavom SAV.

„Po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc príde na rad geometrické zameranie ulíc, objednanie tabuliek s názvami, nahratie nových adries do nášho systému a potom si budú môcť občania meniť doklady. To ale bude až v budúcom roku,“ dodala starostka. Pripúšťa, že výmena dokladov nie je príjemná záležitosť, ale skôr či neskôr by bolo aj tak nevyhnutné ulice pomenovať.

Aj keď názvoslovná komisia pôvodne navrhovala niektoré ulice pomenovať aj po osobnostiach, ktoré sa výrazne zaslúžili o rozvoj Horných Orešian, napokon sa táto pocta ušla len zemepánovi Pálffymu. Ten v miestnej časti Majdánske založil chemickú fabriku, v ktorej spracovával drevo z vlastných lesov. Pomenovali po ňom námestie neďaleko pozostatkov tejto fabriky.

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec a okolie
  103,9 MHz
 • Piešťany a okolie (čoskoro)
  107,9 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom