V Galante pribudne park, financie získali z viacerých grantov

Galanta pomaly ozelenieva. Mesto zverejnilo vizualizácie budúceho Parku JAS.

Takto bude nový park vyzerať. l Vizualizácia: OZ
Takto bude nový park vyzerať. l Vizualizácia: OZ

Galanta spolu s Občianskym združením Zelený plán pripravujú revitalizáciu zelene pri Mierovom námestí. Rozdelili ju do viacerých etáp a projekt už naberá kontúry. 

V centre mesta pritom veľa súvislých zelených plôch nemajú. "Ide o jednu z mála plôch v centrálnej mestskej zóne, i tak tento priestor nie je v súčasnosti veľmi reprezentatívny," dodalo mesto na svojom webe s tým, že v blízkosti sa nachádza aj obytná zóna a tak tadiaľto denne prechádza množstvo ľudí. Neďaleko je aj autobusová zastávka, ktorá slúži pre mestské a prímestské autobusy.  

Projekt revitalizácie financujú z viacerých grantových schém. V minulom roku Galanta získala finančný dar vo výške 4-tisíc eur zo sporiteľne. "Nášmu združeniu sa podarilo uspieť a získali sme grant vo výške 10-tisíc eur z programu "Fond na rozvoj Trnavského kraja. Mesto parčík bude revitalizovať po etapách. Pribudnú kruhové lavičky, záhony, nové stromy, ale hlavne funkčný spevnený chodník naprieč parkom. Sme veľmi radi, toto miesto si to zaslúži,"  informovalo občianske združenie na sociálnej sieti. 

Revitalizácii Parku JAS predchádzala odborná štúdia. Na základe nej bola vytvorená projektová dokumentácia."V prvej etape odborníci posudzovali stav existujúcich drevín, staré nevyhovujúce stromy sa potom vyrúbali a ostatné sa ošetrili. V rámci udržiavacích prác sa zameriame na odstránenie existujúcej drobnej architektúry, existujúcich štrkových chodníkov a betónových obrubníkov," vysvetlilo mesto postup prác. Neskôr dostane chodník nový povrch a v strede parku vznikne zóna s lavičkami. Atmosféru parku doplnia trvalkové záhony, nové stromy a certifikované parkové lavice.

Takto bude nový park vyzerať. l Vizualizácia: OZ
Takto bude nový park vyzerať. l Vizualizácia: OZ

Aktuálny stav. l Foto: OZ
Aktuálny stav. l Foto: OZ

Spoluprácu ocenil aj primátor Galanty Peter Paška. "Toto je naozajstná pomoc a skvelý príklad pre mnohých ďalších. Spolupracujeme, konzultujeme, podporujeme sa - a vo výsledku nápady aktivistov skrášľujú v posledných rokoch naše mesto. V najbližších týždňoch sa to na nás ešte len chystajú rozbaliť," uviedol primátor.

V ostatnom čase vďaka sponzorom, OZ a pomoci mesta v Galante obnovili zeleň v Hanza kolónii. Koncom leta vysadili tiež záhony pod brestovce na Hlavnej ulici. Tento víkend v Galante zas chystajú svojpomocnú výsadbu stromoradia. Vysadiť tu chcú 12 už vyrastených javorov mliečnych. Tie budú lemovať existujúci chodník. To všetko sú dôkazy, že Galanta pomaly ozelenieva.

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda (čoskoro)
  98,3 MHz