Kontajnery na odpad nahradia na ďalších uliciach v meste polopodzemné

Mesto Trnava pokračuje vo výmene klasických 1 100 litrových kontajnerov na zmesový a triedený komunálny odpad za kontajnery čiastočne zapustené do zeme. Výhodou kontajnerov zapustených do zeme je krajší vzhľad, eliminácia zápachu, výskytu hlodavcov, ale aj neželaných vyberačov kontajnerov a tiež niekoľkonásobne vyššia kapacita v porovnaní s bežnými.

Jedno z posledných stojísk nadzemných kontajnerov v centre Trnavy | Foto: red.
Jedno z posledných stojísk nadzemných kontajnerov v centre Trnavy | Foto: red.

V tomto roku už samospráva investovala viac ako pol milióna eur do polopodzemných kontajnerov na sídlisku Prednádražie.

Aktuálne hľadá vo verejnom obstarávaní dodávateľa takýchto kontajnerov na deväť stanovíšť na Saleziánskej, Poštovej, Veternej a Rovnej ulici na opačnom konci mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je vyrátaná na 203-tisíc eur.

Polopodzemné kontajnery, Jiráskova ulica | Zdroj: redox-enex.sk
Polopodzemné kontajnery, Jiráskova ulica | Zdroj: redox-enex.sk

Trnava v rokoch 2018 až 2020 investovala do polopodzemných kontajnerov už 950-tisíc eur.

V rozpočte na tento rok mala na tieto účely pôvodne vyčlenených 560-tisíc eur, pri jeho najnovšej aktualizácii poslanci čiastku navýšili až na 800-tisíc eur.

Mesto začalo nahrádzať polopodzemnými tradičné kontajnery na odpad skúšobne už pred piatimi rokmi. Prvé takéto stanovištia boli umiestnené na sídlisku Linčianska a na Družbe.

Momentálne je v meste rozmiestnených zhruba 80 stanovíšť s kontajnermi zapustenými do zeme. Sú na nich stovky kontajnerov, najčastejšie s objemom päť metrov kubických a tri metre kubické.

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz