Autobusy po Hospodárskej by mali jazdiť vo vlastných pruhoch

Trnavská radnica hľadá projektanta na preferenčné pruhy na Hospodárskej ulici.

Hospodárska ulica v Trnave | Foto: Pavol Holý
Hospodárska ulica v Trnave | Foto: Pavol Holý

Do dvoch týždňov chce mesto Trnava nájsť projektanta, ktorý pripraví projektovú dopravnú dokumentáciu pre Hospodársku ulicu, kde by mali vzniknúť preferenčné jazdné pásy pre mestskú autobusovú dopravu. Radnica vyhlásila vo vestníku pre verejné obstarávanie výzvu na predkladanie ponúk.

Preferenčné pruhy pre mestské a prímestské autobusy by mali skrátiť ich jazdný čas od križovatky so železničnou stanicou po ulicu Zelený kríčok.

Lehota na podanie ponúk je 19. októbra, mesto počíta s nákladom viac ako 120.000 euro.

Hospodárska ulica je jednou z najintenzívnejšie využívaných komunikácií na dopravu vrátane prímestskej a mestskej dopravy, keď ňou prechádza väčšina liniek.

Nárastom intenzity dopravy prichádza k pravidelným dopravným zápcham, čo má vplyv aj na dodržiavanie harmonogramov liniek.

Mesto Trnava má už päť rokov k dispozícii overovaciu štúdiu na vytvorenie preferenčných pruhov na mimoriadne frekventovanej Hospodárskej ulici, od križovatky pri železničnej stanici, až po ulicu Zelený kríčok. Štúdia predpokladá v budúcnosti takéto riešenie aj na Rybníkovej ulici. Projektová dokumentácia má podľa zverejnených podmienok vychádzať z vypracovanej overovacej štúdie k téme.

Myšlienka vyhradenia jazdných pásov pre mestské a prímestské autobusy, vozidlá s právom prednostnej jazdy a prípadne taxíky nie je v Trnave nová. Radnica mala už v roku 2010 k dispozícii dopravno-inžiniersku štúdiu, ktorá mala byť podkladom pre určité úpravy na ceste.

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom