Lekári FN Trnava sa umiestnili v ankete Top lekár na troch popredných miestach

Anketu každoročne organizujú Zdravotnícke noviny. Je spojená s ocenením najlepších lekárov na Slovensku. V ankete hlasujú pacienti, ktorí môže dať konkrétnemu lekárovi hlas.

FN Trnava | Zdroj: FNTT
FN Trnava | Zdroj: FNTT

MUDr. Tibor Molčan sa stal víťazom v kategórii cievna chirurgia. V roku 1982 vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. V odbore všeobecnej chirurgie bol atestovaný v roku 1986 a v roku 1991 získal štátnu špecializáciu v odbore cievnej chirurgie, v ktorej pôsobí dodnes. Na Chirurgickej klinike FN Trnava pôsobí na pozícií staršieho sekundárneho lekára – ordinár pre cievnu chirurgiu. Je členom Európskej a Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie a členom redakčnej rady časopisu Via Practica. Je autorom 15 publikácií v slovenských medicínskych odborných časopisoch, autorom 122 prednášok a spoluautorom 102 prednášok a publikácií, pričom dve sú v karentovaných časopisoch.

MUDr. Tibor Molčan

MUDr. Eva Figurová obsadila druhé miesto v kategórii diabetológia. Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2008 pracuje na Klinike vnútorného lekárstva FN Trnava. V roku 2015 získala špecializáciu v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy. Od roku 2017 pracuje aj na diabetologickej ambulancii v rámci Kliniky vnútorného lekárstva FN Trnava. Aktívne aj pasívne sa zúčastňuje na medzinárodných a domácich kongresoch a konferenciách. Participuje na vzdelávaní budúcich lekárov v rámci praxe a stáží.

MUDr. Eva Figurová

MUDr. Miroslav Bajer obsadil tretie miesto v oblasti imunológia a alergiológia. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2013 pracuje na Klinike vnútorného lekárstva FN Trnava. V odbore Klinická imunológia a alergiológia získal špecializáciu v roku 2019 na JLF Martin. Je vedúcim lekárom na Oddelení vnútorného lekárstva FN Trnava od roku 2020. Pôsobí ako odborný́ asistent na Trnavskej univerzite v Trnave, pričom je kandidátom na titul PhD. v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy. Je členom Slovenskej spoločnosti alergiológie a klinickej imunológie.

MUDr. Miroslav Bajer

Správu priniesol web Fakultnej nemocnice Trnava.

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom