Mesto zbiera pripomienky k Linčianskej

Víťazi architektonickej súťaže na revitalizáciu deviatich dvoroch v obytnom súbore Generála Goliana v Trnave predstavili začiatkom septembra architektonickú štúdiu s podrobnosťami projektu. Podnety zbiera Mesto Trnava ešte niekoľko najbližších dní.

Architektonická štúdia | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk
Architektonická štúdia | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk

Prezentácia bola určená verejnosti, prítomní mali možnosť vyjadriť svoj názor na navrhované zmeny a diskutovať priamo s autormi. Podnety a pripomienky k štúdii mesto zbiera do 10. októbra 2021 prostredníctvom online formulára.

Po posúdení odborom územného rozvoja a koncepcií mestského úradu budú podnety občanov zahrnuté do požiadaviek pre stavebnú dokumentáciu revitalizácie sídliska a spolu s odborným stanoviskom budú zverejnené v súhrnnej správe z pripomienkovania architektonickej štúdie, píše sa na mestskom webe trnava.sk.

Dvory a centrum, modrou je označený bežecký chodník | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk
Dvory a centrum, modrou je označený bežecký chodník | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk

Vynovená Linčianska bude postavená na množstve kvalitnej zelene. Revitalizácia sa zásadne dotkne centrálnej časti s objektami občianskej vybavenosti, teda obchodmi a službami, ďalej takzvanej centrálnej osi a jednotlivých dvorov. Pribudne aj nový bežecký chodník a sídlisko sa dočká rekonštrukcie peších komunikácií.

Revitalizáciou centrálneho priestoru prostredníctvom nového prvku - kolonády, sa zvýši jeho pobytová kvalita a vytvorí sa nový univerzálny priestor - piazzetta, ktorá zvýši atraktivitu centra.

Aktuálny stav centra sídliska | Zdroj: Trnavské rádio
Aktuálny stav centra sídliska | Zdroj: Trnavské rádio

Jestvujúca centrálna os je chrbticou sídliska. Architekti navrhujú umocnenie jej charakteru ako parku s pokojovým režimom. Vzniká tak niečo viac než len tranzitný priestor. Bude miestom na odpočinok i na vzájomné stretnutia.

Centrum a os | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk
Centrum a os | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk

Vynovených bude 9 dvorov, ktorých spoločným menovateľom bude hustý a vysoký porast stromov. Podľa radnice to vytvorí intímnejšie prostredie v kontraste s riedkym priestorom medzi jednotlivými skupinami domov na sídlisku.

Dvor namiesto súčasného ihriska Jiráskova 22,23,24 | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk
Dvor namiesto súčasného ihriska Jiráskova 22,23,24 | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk

Dvor vo vnútrobloku pri škole Besst | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk
Dvor vo vnútrobloku pri škole Besst | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk

Zeleň by mala mať vplyv aj na reguláciu lokálnej mikroklímy dvorov a vytvorí príjemný chládok v letných mesiacoch. Preferované sú odolné listnaté druhy.

Základnou výbavou dvorov budú ihriská pre deti vo veku do šesť rokov a rôzne typy lavičiek. Tie budú spravidla umiestnené v tieni stromov. Doplnia ich kombinácie spevnených plôch (pigmentovaný betón, tartan, mlat) so športoviskami a hracími plochami. Tie budú na každom dvore iné, aby zabezpečili diverzitu jednotlivých dvorov vo výraze aj po obsahovej stránke, uvádza web trnava.sk.

Zaujímavosťou návrhu je aj 1 500 m dlhý bežecký chodník, ktorý prechádza jednotlivými dvormi, či cykloboxy pri bytovkách.

Cykloboxy pri bytovkách | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk
Cykloboxy pri bytovkách | Zdroj: Plural, Atelier Divo, trnava.sk

Kompletnú prezentáciu a štúdiu nájdete na webe trnava.sk.

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom