Evanjelický dom prechádza obnovou

Pri rekonštrukcii chcú zachovať pôvodný výzor budovy.

Evanjelický dom prechádza rekonštrukciou. l Foto: Karin Talajková
Evanjelický dom prechádza rekonštrukciou. l Foto: Karin Talajková
Reklama
Vyberte si z ponuky našich reklamných produktov

Písal sa rok 1928 a v Trnave začala dlho očakávaná výstavba prvého veľkého polyfunkčného domu od architekta Juraja Chorváta. Podľa jeho návrhu vznikla na vtedajšiu dobu najmodernejšia budova v Trnave s osemnástimi obchodnými priestormi, dvanástimi nájomnými bytmi a dvadsiatimi kancelárskymi priestormi. Bytové aj nebytové priestory boli veľkoryso navrhnuté, priestranné a komfortne zariadené.

Evanjelický dom v prvej polovici 20. stor. l Foto: archív Simony Jurčovej
Evanjelický dom v prvej polovici 20. stor. l Foto: archív Simony Jurčovej

Obyvatelia mesta zrazu našli všetko, čo potrebovali, na jedinom mieste. V modernej bielej budove na začiatku pešej zóny našli kaderníctvo, krajčírstvo, lekáreň, ale aj jedáleň. Prevádzky sa počas takmer storočia menili, na začiatku nového milénia sme tu našli aj klobučníctvo, kvetinárstva či domáce potreby, neskôr aj trafiku či kaviareň. Na poschodí sa nachádzali rozľahlé mestské byty.

Evanjelický dom prirástol k srdcu mnohým Trnavčanom a keď ho v ostatnom období začali vypratávať, jeho osud nebol ľahostajný mnohým z nich. Objekt však prechádza len citlivou rekonštrukciou. O nej sme sa rozprávali s architektom Ľubošom Vagalom, ktorý ju má pod palcom.

Budova je príkladom fukncionalistickej architektúry podobne, ako susediaci kostol. l Foto: Karin Talajková
Budova je príkladom fukncionalistickej architektúry podobne, ako susediaci kostol. l Foto: Karin Talajková

S prípravnými prácami sa začalo už pred tromi rokmi. Tie boli potrebné k vypracovaniu projektu obnovy budovy. Začali sa aj diagnostické a búracie práce. Objekt je historicky chránenou budovou, a tak sú všetky postupy konzultované s Krajským pamiatkovým úradom Trnava. „Diagnostika ukázala, že viaceré prvky pôvodných nosných konštrukcií a priečok nie sú vhodné na ďalšie zachovanie v rámci rekonštrukcie. Napriek tomu je stavba vzhľadom na svoj vek relatívne v dobrej kondícii,“ uviedol Ľuboš Vagala. Projektové práce označil za veľmi náročné, nakoľko obnova zachováva pôvodný výraz funkcionalistickej architektúry, rovnako ako dispozície obchodných prevádzok a bytov.

Po rekonštrukcií v budove pribudnú byty. Pôvodné veľkorysé päťizbové byty sa zekonomizujú. Zmenšíme ich, čím sa vytvorí priestor na vybudovanie ďalších nových šiestich bytov. Pre zvýšenie štandardu a kvality bývania sa vkladajú ku schodiskám výťahy,“ dodal Vagala. Evanjelický dom aj zateplia. „Objekt dostane novú fasádu. Bude nutné ho zatepliť, no po konzultácii s pamiatkarmi dostane minimálnu hrúbku izolácie,“ vysvetlil architekt s tým, že všetko pôvodné členenie architektúry sa bude rešpektovať.

Na budove sa zmenia aj okná. Tie pôvodné už po takmer 100 rokoch dožili. „Nové okná sú kvalitné, drevené s izolačnými trojsklami. Ich tvar a členenie vychádza z pôvodných,“ vysvetlil Vagala a dodal, že i toto odsúhlasil Krajský pamiatkový úrad.

Niektoré nové okná už boli osadené. l Foto: Karin Talajková
Niektoré nové okná už boli osadené. l Foto: Karin Talajková

Evanjelický dom dostane aj novú strechu. „Pôvodná strešná krytina sa vymení za hliníkovú krytinu zo štvorcových šablón. To bude odkaz na pôvodnú eternitovú krytinu,“ spresnil architekt.

Aj keď sú práce už v plnom prúde, Ateliér DV projekt stále spracúva, a tak ešte nie sú vyčíslené náklady. Nie je jasné ani to, kedy sa obnova dokončí. „Náš ateliér robí všetko preto, aby sa naplnila vízia investora. V ideálnom prípade bude Evanjelický dom pri 95. výročí postavenia v roku 2023 opäť slúžiť duchovnému i hmotnému budovaniu trnavského evanjelického cirkevného zboru a stane sa v plnej miere tým, čím bol na začiatku – jednou z dominánt Námestia SNP i centra Trnavy,“ uzavrel Vagala.

V Evanjelickom dome pribudnú byty. l Foto: Karin Talajková
V Evanjelickom dome pribudnú byty. l Foto: Karin Talajková

Vlastníkom budovy je Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Rekonštrukciu oddialili nevyriešené majetkové pomery, ktoré zamiešal socialistický režim. „Evanjelický dom pokrýval materiálne potreby cirkevného zboru až do začiatku 60. rokov 20. storočia. Vtedy bol rozhodnutím orgánov socialistického režimu cirkevnému zboru objekt odobratý. Na nápravu tejto krivdy museli trnavskí evanjelici čakať bezmála tri desaťročia," spresnil Vagala.

Evanjelický dom v 60. rokoch. l Foto: FB Fotky stará Trnava
Evanjelický dom v 60. rokoch. l Foto: FB Fotky stará Trnava

Budova bola cirkevnému zboru vrátená až v roku 1992. "Obchodné a kancelárske priestory mohol odvtedy zbor využívať slobodne, avšak bytové jednotky boli vrátené aj s užívateľmi bytov. Tí ich obývali ešte ďalšie takmer tri desaťročia za štátom regulované nájomné. To neumožňovalo primerané investície do opráv a obnovy technického stavu budovy. Evanjelický dom sa tak po 90 rokoch od postavenia dostal na hranicu technickej životnosti a možnosti prevádzkovania. S prípravnými prácami sa tak začalo pred tromi rokmi,“ uzavrel Ľuboš Vagala.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz