Na ďalšie cyklochodníky bude Trnava žiadať z eurofondov viac ako dva milióny eur

Trnava má aktuálne nachystané projektové dokumentácie na štyri cyklochodníky, financovať ich chce z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Najnáročnejším je projekt lávky nad rybníkom medzi Trnavou a Bielym Kostolom.

Návrh cyklochodníka Kamenný Mlyn - Biely Kostol z roku 2018 | Zdroj: Fb PB
Návrh cyklochodníka Kamenný Mlyn - Biely Kostol z roku 2018 | Zdroj: Fb PB

Mesto Trnava má pripravené ďalšie projekty na zlepšenie podmienok pre cyklistov, s ktorými sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude na najbližšom rokovaní v utorok 21. septembra schvaľovať podanie žiadostí o financie na štyri cyklochodníky. Tie majú pribudnúť na Piešťanskej ulici, Hajdóczyho ulici, medzi Zelenečskou ulicou a centrom mesta a na okraji Horného rybníka medzi Trnavou a Bielym Kostolom.

Predpokladané náklady na tieto štyri projekty sú 2,4 milióna eur, Trnava sa bude uchádzať o nenávratné finančné príspevky z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v celkovej čiastke takmer 2,3 milióna eur. Z vlastného rozpočtu by sa na spolufinancovaní podieľalo piatimi percentami. Predloženie žiadostí a spolufinancovanie jednotlivých projektov musia schváliť mestskí poslanci.

Najnáročnejším z týchto projektov bude cyklochodník a chodník pre chodcov vedený po lávke na okraji rybníka medzi Trnavou a Bielym Kostolom.

Primátor Peter Bročka ešte v roku 2018 na sociálnej sieti zverejnil zámer rozšírenia hrádze rybníka a zeleného pásu medzi dvomi jednosmernými trasami v rôznej výške násypu.

Rozpočet počíta v tomto prípade s nákladmi vo výške 1,3 milióna eur.

Návrh cyklochodníka Kamenný Mlyn - Biely Kostol z roku 2018 | Zdroj: Fb PB
Návrh cyklochodníka Kamenný Mlyn - Biely Kostol z roku 2018 | Zdroj: Fb PB

Návrh cyklochodníka Kamenný Mlyn - Biely Kostol z roku 2018 | Zdroj: Fb PB
Návrh cyklochodníka Kamenný Mlyn - Biely Kostol z roku 2018 | Zdroj: Fb PB

Trnave sa v získavaní nenávratných finančných príspevkov z eurofondov na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej, obvykle darí. Aktuálne prebieha výstavba cyklochodníkov na Veternej ulici a Pri kalvárii, na ktoré samospráva tiež získala peniaze z eurofondov. Aj viaceré ďalšie cyklochodníky predtým financovala z externých zdrojov.

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom