Mesto Trnava pomôže s rekonštrukciou plavárne MtF STU

Mesto Trnava poskytne súčinnosť pri modernizácii a rekonštrukcii plavárne Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave (MtF STU), ako aj pri budovaní ďalšej športovej infraštruktúry v areáli fakulty.

Bazén MTF | Foto: mtf.stuba.sk
Bazén MTF | Foto: mtf.stuba.sk

Mesto okrem pomoci pri projektovej príprave poskytne aj finančnú spoluúčasť s podmienkou, že plaváreň a ďalšie športoviská budú prístupné aj pre verejnosť. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísali primátor Trnavy Peter Bročka a dekan MtF STU Miloš Čambál.

"Je pre nás veľmi dôležité, aby bol areál aj plaváreň po rekonštrukcii k dispozícii aj verejnosti a mohli si prísť zašportovať všetci obyvatelia mesta," povedal primátor Bročka. Memorandum nehovorí o konkrétnej čiastke, ktorou sa bude samospráva na zlepšení športovej infraštruktúry fakulty podieľať, o výške finančných prostriedkov bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo v Trnave.

Materiálovotechnologická fakulta STU má už podľa dekana Čambála pripravenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu plavárne a športovísk, celková rekonštrukcia by nemala trvať viac ako jeden rok. Okrem plavárne bude mať areál aj nové tenisové a multifunkčné ihrisko pre futbal, basketbal a ďalšie športy.

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom