Sieť škôlok v Trnave a okolí sa rozrastá

Štát prispieva na zvýšenie kapacity v materských školách, alebo na ich rekonštrukciu. Do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa zapája Trnava aj Ružindol.

Nedostatok miest pre deti v škôlkach trápi celé Slovensko. l Foto: pixabay
Nedostatok miest pre deti v škôlkach trápi celé Slovensko. l Foto: pixabay

Slovensko dlhodobo bojuje s nedostatkom miest v materských školách, čo ešte skomplikoval zákon spred dvoch rokov. Ten zaviedol povinnú škôlku pre všetky päťročné deti. Na predprimárne vzdelávanie musí nastúpiť každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta 2021.

Tento problém neostal bez povšimnutia a dobrou správou je, že sieť škôlok sa v našom regióne pomaly rozrastá. Taktiež sa investuje do už existujúcich budov. 

Trnava plánuje predložiť žiadosť o eurofondy na rekonštrukciu budov a areálu budúcej Materskej školy na Spojnej ulici. Investičné náklady dosiahnu podľa výsledkov verejného obstarávania viac ako 1,6 milióna eur, Trnava sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok vo výške 850-tisíc eur. Po rekonštrukcii vznikne v časti mesta Trnava – sever materská škola s piatimi triedami pre najmenej sto detí. K dispozícii má byť v septembri 2022.

Primátor Peter Bročka zvolal na 24. augusta mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trnave, na ktorom budú poslanci schvaľovať predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku, ako aj spolufinancovanie projektu. Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný príspevok na zvýšenie kapacít materských škôl vyhlásilo Ministerstvo investícií.

V rovnakej výzve sa bude o financie uchádzať aj Ružindol. V obci potrebujú dostavať materskú školu s jednou triedou. Vypísali preto výzvu na predkladanie ponúk pre dodávateľov. Podľa starostu Petra Galanského musia najskôr zistiť, v akej reálnej sume je po aktuálnom zdražení stavebných materiálov možné stavbu realizovať.

Podľa princípov výzvy Ministerstva investícií dostane prijímateľ 8890 eur na jedno novovytvorené škôlkarské miesto. „My plánujeme triedu pre 26 detí, vychádza to okolo 230.000 eur. Počítame s päťpercentnou účasťou na projekte, uvidíme, aká bude celková suma na dostavbu triedy. Či by sme boli schopní rozdiel dofinancovať z vlastných prostriedkov alebo z prípadného úveru,“ uviedol starosta.

Ak by všetko išlo podľa predstáv samosprávy, s výstavbou by chceli začať od nového roka a škôlku pripraviť do konca školského roka v júni 2022.Dostavbu potrebujeme, počet detí sa zvyšuje, teraz ich je v troch triedach 70. Ten problém dlhodobo tlačíme pred sebou, už sme sa uchádzali o grantové peniaze. U nás v obci prebieha generačná výmena, mladí sa vracajú, zakladajú si rodiny. Nie je to ani tak o novej výstavbe ako v iných obciach,“ dodal Galanský.

Okrem škôlky v Ružindole kapacitne nepostačuje ani základná škola, kde už však prebieha výstavba piatich plne organizovaných tried, na čo si obec úver už zobrala. Starosta je spokojný s tým, že cenu stavby zdražovanie stavebných materiálov neovplyvní a s dodávateľom sú dohodnutí na dodržaní pôvodných cien. Po ukončení stavebných prác by od nasledujúceho školského roka 2022/2023 mohlo tak začať navštevovať ružindolské školské zariadenie o 150 detí viac, ako je terajších 280. Školský obvod s Ružindolom tvoria aj susediace obce Biely Kostol a Borová.

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom