Najväčšia základná škola v Trnave bude mať novú kuchyňu a jedáleň za 2,4 milióna eur

Zatiaľ nie je isté, či budú priestory s kuchyňou, jedálňou a novými triedami k dispozícii už od začiatku nového školského roka.

Novostavba | Zdroj: vizualizácia Visio / Mesto Trnava
Novostavba | Zdroj: vizualizácia Visio / Mesto Trnava

Problém so stravovaním žiakov Základnej školy na Ulici Jána Bottu v Trnave definitívne vyrieši prístavba nového objektu k pôvodnej budove školy s kuchyňou a veľkou jedálňou za viac ako 2,4 milióna eur. Jej súčasťou je aj šesť nových tried. Stavba je podľa Andreja Jančoviča z Mestského úradu v Trnave v podstate dokončená, zatiaľ však nie je napojená na elektrickú sieť. Nie je teda isté, či bude k dispozícii už od začiatku nadchádzajúceho školského roka.

„Po prepojení trafostanice, vyskúšaní vzduchotechniky a ďalších elektrických zariadení v kuchyni a jedálni, aj v triedach, a po podpise zmlúv s plynármi a elektrárňami by malo byť všetko pripravené k tomu, aby bola nová časť k dispozícii pre žiakov ZŠ Bottova. Či to bude presne od začiatku školského roku momentálne nevieme určiť, keďže sme viazaní na spoluprácu s dodávateľmi médií,“ vysvetlil Jančovič.

Mesto Trnava podľa neho s dostatočným predstihom podalo na ministerstvo školstva žiadosť o zaradenie jedálne do siete školských zariadení. Radnica má záujem, aby priestory slúžili žiakom a učiteľom čo najskôr, najlepšie už v priebehu septembra.

Prístavba aj s technologickým vybavením mala podľa pôvodnej zmluvy stáť 2,265 mil. eur, dodatkami k zmluve pre práce navyše bola cena zvýšená na 2,421 mil. eur.

Najväčšiu základnú školu v Trnave navštevuje približne 750 žiakov, celé desaťročia fungovala bez vlastnej kuchyne aj jedálne. Stravovanie jej žiakov zabezpečovala neďaleká stredná škola, ktorá však začiatkom roka 2018 z kapacitných dôvodov zmluvu o zabezpečení školského stravovania vypovedala. Žiakov najskôr vozili autobusy na obedy do iných škôl, neskôr poskytol priestory pre dočasnú jedáleň Trnavský samosprávny kraj, a to v objekte bývalého internátu na Študentskej ulici.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave v reakcii na situáciu rozhodlo o prijatí úveru vo výške 2,5 milióna eur na zabezpečenie stravovania žiakov svojich škôl. Peniaze boli určené na výstavbu novej školskej kuchyne a jedálne v Základnej škole na Ulici J. Bottu s kapacitou 850 stravníkov, ale aj na rekonštrukciu kuchyne a jedálne Základnej školy na Atómovej ulici.

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom