16 priechodov pre chodcov bude bezpečnejších

Mesto Trnava spustilo súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie na zviditeľnenie chodcov na priechodoch pre chodcov v meste.

Priechod na Štefánikovej sa dočká úpravy | Foto: Pavol Holý
Priechod na Štefánikovej sa dočká úpravy | Foto: Pavol Holý

Výzvu na predloženie cenovej ponuky zverejnilo mesto na konci júla. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu, ktorá bude podkladom pre uskutočnenie stavby.

Každý priechod bude nasvietený samostatným osvetlením v podobe dvoch 6-metrov vysokých stožiarov s výložníkom 3,5-metra, opatrených špeciálnym svietidlom pre osvetlenie priechodu pre chodcov.

Každý zo šestnástich priechodov tiež získa trvalé dopravné značenie v reflexnej úprave, ktoré bude umiestnené na oboch stranách jazdného pruhu, ak to priestorové možnosti budú dovoľovať.

Zároveň bude každý z nich riešený ako bezbariérový s prvkami pre nevidiacich a slabozrakých.

Lehota na predkladanie ponúk jedo 16. augusta 2021 do 13.00 hodiny. Cena je 300 € bez DPH na jednu projektovú dokumentáciu, celková suma je necelých 5-tisíc eur.

Každý priechod bude realizovaný ako samostatný stavebný objekt. Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cenová ponuka za celý predmet zákazky.

Križovatka Kollárova - Športová | Foto: Pavol Holý
Križovatka Kollárova - Športová | Foto: Pavol Holý

Šestnásť priechodov pre chodcov sa nachádza na vybraných rizikových miestach komunikácií na území mesta Trnava.

1. Ulica Okružná - v blízkosti novonavrhovaného parkoviska

Úprava: preloženie do novej polohy, bezbariérova úprava, nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave po oboch stranách v smere jazdy

2. Ulica Tamaškovičova - pri zastávke pri križovatke s ulicou Bulharskou

Úprava: bezbariérová úprava, nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

3. Ulica Bratislavská - pri reštaurácii BONO

Úprava: bezbariérová úprava, nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

4. Križovatka Kollárova - A. Hlinku - pri budove ARRIVA aj cyklopriechod za garážami

Úprava: bezbariérová úprava, nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

5. Ulica Trstínska - pred bývalým SONY

Úprava: bezbariérová úprava, nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

6. Križovataka ulíc J. Hlubíka - Ustianska

Úprava: bezbariérová úprava, nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

7. Križovatka ulíc Oblúkova - Okružná (pri MŠ)

Úprava: bezbariérová úprava, nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

8. Križovatka ulíc Starohájska - Tehelná

Úprava: bezbariérová úprava, nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

9. Okružná križovatka Vl. Clementisa pri Sociálnej poisťovni

Úprava: nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

10. Ulica Vl. Clementisa pri Mercelke

Úprava: nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

11. Križovatka Kollárova - Športová - rameno Kollárova

Úprava: nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

12. Križovatka Kollárova - Rázusova - rameno Kollárova

Úprava: nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

13. Ivana Krasku - Modranka - pri ZŠ

Úprava: nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

14. Ulica Štefánikova - pri hotely APPOLO

Úprava: nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

15. Ulica Hospodárska - svetelne riadený priechod pri Zelenom Kríčku

Úprava: nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

16. Ulica Hlboká - pri ostrovčeku pri Daňovom úrade

Úprava: nasvietenie, dopravné značenie v reflexnej úprave

Križovatka Kollárova - Rázusova | Foto: Pavol Holý
Križovatka Kollárova - Rázusova | Foto: Pavol Holý

Upravia priechod aj cyklopriechod | Foto: Pavol Holý
Upravia priechod aj cyklopriechod | Foto: Pavol Holý

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom