Mesto Trnava hľadá dodávateľov na revitalizáciu Agátky a obnovu Hajdóczyho ulice

Mesto Trnava zverejnilo tri oznámenia o verejnom obstarávaní na dodávateľa revitalizácie sídliskového dvora Agátka na Hlbokej a Clemetisovej ulici, školského areálu na Spartakovskej ulici a na dlhoočakávanú rekonštrukciu komunikácie Hajdóczyho ulice.

Vizualizácia rekonštrukcie Agátky | Zdroj: PD
Vizualizácia rekonštrukcie Agátky | Zdroj: PD

V prvom prípade je odhadovaná cena 1,253 milióna eur bez DPH, v druhom 1,215 milióna eur bez DPH a v treťom 1,385 milióna eur bez DPH. Uvádza sa to vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Projekt Agátka zahŕňa úpravu sídliskových verejných priestorov, ktoré aj teraz slúžia na oddych obyvateľov. V parku pri základnej škole majú byť uplatnené opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy, a tak popri zeleni a oddychových prvkoch pribudne aj 280 metrov dlhý umelý potok, ústiaci do jazierka. Pre obyvateľov lokality pri obytných blokoch pribudnú komunitné záhrady. Realizácia počíta so šiestimi mesiacmi prác. Lehota na predkladanie ponúk je 9. septembra.

Vizualizácia rekonštrukcie Agátky | Zdroj: PD
Vizualizácia rekonštrukcie Agátky | Zdroj: PD

Zároveň v tejto lokalite v tesnom susedstve začne rekonštrukcia školského areálu na základnej škole na Spartakovskej ulici. Zahŕňa rekonštrukciu športových povrchov, detského ihriska, revitalizáciu vstupného priestoru v exteriéri školy, osvetlenie športovísk, realizáciu vodozádržných opatrení zo športovísk a plochých striech dvoch pavilónov školy a rozsiahle sadové úpravy.

Vizualizácia rekonštrukcie Spartakovskej | Zdroj: PD
Vizualizácia rekonštrukcie Spartakovskej | Zdroj: PD

Má tak vzniknúť funkčné zázemie pre športové aktivity žiakov, pre oddych detí počas prestávok a v školskom klube. Záujemcovia sa s ponukami môžu hlásiť do 23. augusta, práce sú rozpočítané na štyri mesiace.

Na Hajdóczyho ulici sa budú realizovať stavebné práce na oprave vozovky, pribudnú spevnené plochy, cyklotrasa, chodníky, sadové úpravy, verejné osvetlenie a bude sa robiť aj úprava kanalizácie. Termín na predkladanie ponúk je 8. septembra, práce by mali trvať pol roka.

Hajdóczyho ulica | Zdroj: Google
Hajdóczyho ulica | Zdroj: Google

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom