Havarijný stav strechy na bývalom mestskom paláci opravia

Ide o dom na frekventovanej ulici Mikuláša Schneidera Trnavského.

CPPPaP na M.Sch. Trnavského | Zdroj: pixabay.com
CPPPaP na M.Sch. Trnavského | Zdroj: pixabay.com

Do 70 dní od odovzdania staveniska by mala byť ukončená oprava havarijného stavu strechy na Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Trnave. Inštitúcia sídli v mestskej pamiatkovej rezervácii, bývalom mestskom paláci na ulici Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorá patrí medzi najčastejšie ciele návštevníkov mesta v historickom centre Trnavy. 

Centrum uzavrelo zmluvu s dodávateľom na sumu necelých 120 000 eur, uvádza sa v Centrálnom registri zmlúv. Keďže je objekt zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok, musí sa stavebník riadiť rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Trnava. 
 

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda (čoskoro)
  98,3 MHz