Autobusová stanica a parkovisko v Trnave by sa mohli vzájomne premiestniť

Mesto Trnava zadalo vypracovanie dopravnej štúdie Výmeny autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou v Trnave.

Priestor pre žel. stanicou | Foto: Pavol Holý
Priestor pre žel. stanicou | Foto: Pavol Holý

Nápad vymeniť autobusovú stanicu a parkovisko by mal zvýšiť komfort cestujúcich, ale aj priniesť viac parkovacích miest. Tých je v lokalite dlhodobo nedostatok. Štúdiu vypracuje Žilinská univerzita za 7,2-tisíc eur.

Vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie na mestskom úrade v Trnave Peter Purdeš hovorí, že Žilinská univerzita disponuje dostatočným množstvom odborníkov, ktorí vychovali celé generácie úspešných dopravných inžinierov. Obce a mestá môžu využívať aj formu priameho obstarania v zmysle platného Zákona o verejnom obstaraní. V prípade tejto štúdie ide o verejné obstarávanie s výnimkou.

Obsahom dopravnej štúdie bude kapacitné posúdenie vybudovania autobusovej stanice, parkoviska a priľahlých križovatiek. Štúdia sa potom stane podkladom na verejné obstarávanie projektovej dokumentácie k tomuto zámeru mesta. "Okrem posudku bude dodaný aj grafický výstup - štúdia s riešením rozmiestnenia nástupíšť a parkovacích plôch v predmetnom území. Štúdia bude potom slúžiť ako podklad na konkrétnu formu obstarávania a to buď obchodnú, alebo architektonickú súťaž na celkové riešenie územia aj vrátane autobusového terminálu pred železničnou stanicou," dodáva Purdeš.

Ak sa ukáže, že táto myšlienka je správna, a že vyrieši viacero problémov s dopravou a parkovaním pri hlavnom dopravnom uzle, mesto podnikne ďalšie kroky vedúce k jej realizácii. "To je zároveň dôvodom, prečo sme dali najprv vypracovať kvalitný posudok uskutočniteľnosti, ktorý má preukázať opodstatnenosť investície,” hovorí Peter Purdeš.

V budúcnosti tak zrejme budeme parkovať na mieste súčasnej autobusovej stanice. Naopak, autobusy, a to predovšetkým medzimestské, by mohli odchádzať spred budovy železničnej stanice.

Tu by mohli byť po novom zastávky | Foto: Pavol Holý
Tu by mohli byť po novom zastávky | Foto: Pavol Holý

Po presune parkovania na miesto súčasnej autobusovej stanice by sa počet parkovacích miest podľa Purdešovho vyjadrenia podstatne zvýšil. "V zadnej časti pri starej železničnej stanici bude riešená parkovacia plocha, ktorej kapacity bude možné zvýšiť aj nad úrovňou terénu pridaním napr. ďalšieho podlažia alebo podlaží. Tým by sa vytvorilo ďalšie záchytné parkovisko v dotyku s centrom mesta," povedal pre Trnavské rádio.

Táto časť možno bude parkoviskom | Foto: Pavol Holý
Táto časť možno bude parkoviskom | Foto: Pavol Holý

Mesto tiež uvažuje o otvorení ďalšieho výjazdu pre autobusy smerom k Dohnányho ulici, ktoré by sa tak vyhli frekventovanej križovatke. Vychádzať z nového autobusového nástupišťa by mohli v mieste, ktoré je vidno na titulnej fotografii.

Dopravná štúdia bude dodaná do konca októbra tohto roku.

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom