V Trnave si pozrieme Kráľovský hudobný nástroj

Medzinárodný festival Trnavské organové dni oslavuje 25 rokov.

Trnavské organové dni | Foto: Region Trnava
Trnavské organové dni | Foto: Region Trnava

K jeho štvrťstoročnici pripravil Štátny archív (ŠA) Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku výstavu s názvom Kráľovský hudobný nástroj v slobodnom kráľovskom meste.

Výstava sa venuje osobnostiam a dejinným súvislostiam, ktoré sú spojené s organom v Trnave. Keďže je mesto známe vysokým počtom kostolov, nachádza sa v ňom aj adekvátny počet organových telies. V bazilike sú inštalované dokonca dva. 

Ako informovala riaditeľka ŠA Júlia Ragačová, návštevníci si na výstave môžu pozrieť dokumenty z osobného archívu zakladateľa a iniciátora Trnavských organových dní Stanislava Šurina, mapujúce priebeh jednotlivých ročníkov. Festival vo svojich programoch od svojho počiatku uvádza nielen sólové organové koncerty, ale aj skladby pre organ a orchester, alebo vokálno-inštrumentálne diela z oblasti duchovnej hudby.

Trnavské organové dni | Foto: Region Trnava
Trnavské organové dni | Foto: Region Trnava

Počas 25 rokov odznelo na podujatí 157 koncertov za účasti významných osobností svetovej chrámovej a organovej hudby, ako Olivier Latry, Daniel Roth, David di Fiore, Ivan Sokol, Monika Melcová a ďalší. Zvláštna pozornosť je v rámci výstavy venovaná organovému virtuózovi Petrovi Ebenovi, ktorý sa festivalu zúčastnil dvakrát, v rokoch 2001 a 2002. „Vystavená je aj Cena ministra kultúry – pamiatka roka 2012 za rekonštrukciu organového pozitívu Valentina Arnolda z roku 1783, nachádzajúceho sa v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša, kde sa prevažná väčšina koncertných vystúpení odohráva. Opravu tohto vzácneho nástroja bolo možné zrealizovať vďaka finančným prostriedkom získaným na festivale,“ uviedla Ragačová.

Výstavu dopĺňajú dokumenty z fondov archívu späté s organom a chrámovou hudbou. Najstaršími exponátmi sú fragmenty stredovekých cirkevných spevníkov z 15. storočia, ktoré boli použité v 17. storočí na potiahnutie knižných väzieb daňových kníh. Zo 17. storočia pochádza aj notovaný rukopisný zborník cirkevných skladieb františkánskeho kláštora v Trnave, ktorý zostavil františkán Edmund Beňovič. 

Priestor na výstave dostali aj dve trnavské osobnosti - Ernest Schumera, organista, skladateľ a návrhár organov, ktorý sa práci venoval napriek tomu, že stratil zrak. Vystavené sú niektoré z jeho prepisov skladieb pre organ do Braillovho písma. Druhým je Július Nagy, ktorý bol organistom vo farskom kostole 57 rokov a celý svoj život zasvätil organu. Medzi exponátmi sú tiež kvitancie (potvrdenia) výplat organistom zo začiatku 19. storočia, zápisy skladieb Cirkevného hudobného spolku v Trnave z 18. storočia, či súpisy inventárov farského kostola z prvej polovice 19. storočia, obsahujúce aj sakrálne diela.

Výstava v priestoroch Štátneho archívu na Štefánikovej ulici v Trnave bude otvorená do 15. septembra 2021.

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom