Štefánikova ulica sa stane súčasťou pešej zóny

To, čo mnohým počas prechádzky po trnavskej Hlavnej napadlo, stáva sa pomaly realitou. Štefánikova dostáva novú tvár a z väčšej časti sa stane súčasťou pešej zóny.

Štefánikova z vtáčej perspektívy. l Foto: Pavol Holý
Štefánikova z vtáčej perspektívy. l Foto: Pavol Holý

Mesto Trnava v piatok (9. 7.) vyhlásilo anonymnú architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu Štefánikovej ulice. Mesto to označilo za svoju prioritu. Obnova má nadviazať na predošlú obnovu pešej zóny. „Záujmom mesta je vytvorenie súvislej pešej trasy od železničnej stanice cez Námestie SNP, Hlavnú ulicu, Štefánikovu ulicu až po Zelený kríčok k územiu bývalého cukrovaru, kde v zmysle platného Územného plánu zóny Cukrovar bude trasa v tomto charaktere pokračovať popri športovom areáli Slávia ďalej na sever,“ uvádza sa v zadaní súťaže. Vzniknúť má kompaktný mestský bulvár.

V zadaní zároveň mesto potvrdilo, že už má zabezpečený realizačný projekt na obnovu Námestia SNP.

Cena kompletnej rekonštrukcie Štefánikovej ulice je aktuálne odhadovaná na 2,4 milióna eur. Financie budú využité na výmenu inžinierskych sieti a tiež na obnovu povrchov a osvetlenia. Stromy, ktoré na ulici rastú, budú nahradené novou výsadbou. Obnova ulice umožní aj zrekonštruovať objekt Hornej brány s predbráním a priľahlým úsekom mestského opevnenia. Ak archeologický výskum potvrdí existenciu barbakanu, pribudne aj ten.

Ulici dominuje priestor Nádvoria. l Foto: Pavol Holý
Ulici dominuje priestor Nádvoria. l Foto: Pavol Holý

Vzhľadom by vynovená Štefánikova mala nadviazať na Hlavnú ulicu, ktorú zrekonštruovali v roku 2014.

V zadaní sa uvádza, že na ulici nebude samostatný cyklistický chodník.Po konzultácii s Cyklokoalíciou bolo odporúčané nevytvárať samostatný pruh pre cyklodopravu, ale využiť pre cyklistov strednú časť ulice ako zdieľaný dopravný priestor  - ako náznak cestnej komunikácie,“ uvádza sa v zadaní. Takýto priestor potom bude slúžiť aj pre rezidentov a zásobovanie. "Celkovo sa ulica stane pokojnou a bezpečnou pre všetkých účastníkov premávky - peších, cyklistov aj rezidentov," predpokladá radnica. Na konci ulice pri námestí plánujú ponechať aj "otoč".

Presný spôsob zmeny dopravy bude známy až po archeologickom výskume, ktorý navrhol a zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad. Výskum má potvrdiť, alebo vyvrátiť existenciu Hornej brány s barbakanom. 

Autor víťazného návrhu dostane odmenu 8-tisíc eur. Spolu s finančnou odmenou získa aj objednávku na vypracovanie potrebných dokumentácií v predpokladanej hodnote 80-tisíc eur. Výsledky budú vyhlásené 11. novembra.

Fotogaléria

 • Trnava mesto
  103,9 MHz
 • Trnava okolie
  106,2 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom