Pri Štrkoch sa čoskoro rozšíri oddychová zóna

Trnava si od Biskupstva Nitra prenajala pozemok s rozlohou necelých 12 hektárov v priamom susedstve súčasného parčíku s umelým jazierkom.

Lesopark Štrky | Foto: Wikipedia
Lesopark Štrky | Foto: Wikipedia

Biskupstvo Nitra umožní Mestu Trnava na pozemku vysadiť stromy, kríky, okrasné dreviny, ale aj umiestniť drobný mobiliár a prvky drobnej parkovej architektúry. Nájomné je dohodnuté vo výške 260 eur za hektár, čo je 3 097,54 eur ročne. Zmluva je uzatvorená na 20 rokov.

Mesto Trnava a Biskupstvo Nitra sa v zmluve dohodli, že vyvinú maximálne úsilie vedúce k tomu, aby počas doby platnosti zmluvy uzatvorili zámennú zmluvu, ktorou dôjde k zámene nehnuteľností, pričom na strane prenajímateľa bude do zámeny poskytnutý predmet nájmu podľa tejto nájomnej zmluvy a zo strany nájomcu bude poskytnutá orná pôda, ktorej hodnota bude rovnaká, ako je hodnota predmetu nájmu. Prípadný rozdiel v hodnotách má byť vyčíslený a pri zámene doplatený.

Oddychová zóna s umelo vytvoreným jazierkom, slnečným kopcom, lavičkami a grilom vznikla v zelenej lokalite Štrky na severnom okraji Trnavy pred dvomi rokmi. Primátor Peter Bročka už vtedy avizoval snahu dohodnúť sa s vlastníkmi susediacich pozemkov, aby sa oddychová zóna rozšírila. Lákadlom lokality je nepochybne umelé jazierko o rozlohe približne 70x40 metrov napájané studňou. Podľa najstarších Trnavčanov tu bolo aj pred desaťročiami, len o kúsok ďalej, na mieste terajšej športovej strelnice

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec a okolie
  103,9 MHz
 • Piešťany a okolie (čoskoro)
  107,9 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom