Politická reklama, komunálne voľby a voľby do VÚC 2022

Oslovte adresne svoj región v najpočúvanejšom regionálnom rádiu v Trnave s pokrytím regiónov Galanta, Piešťany, Hlohovec, Skalica, Holíč a Dunajská Streda.

[Aktualizované 18. 9. 2022] V tomto momente už platenú politickú reklamu vo vysielaní Trnavského rádia nie je možné objednať. Termín výzvy na zaslanie objednávky na základe platnej legislatívy vypršal 17. 9. 2022. Ďakujeme všetkým za prejavený záujem.

Možnosť objednať platenú politickú reklamu v Trnavskom rádiu na základe Zákona o volebnej kampani 181/2014 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Kto si môže objednať platenú politickú reklamu?

 • Trnavské rádio akceptuje vysielanie predvolebnej kampane pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy,
 • tiež vysielanie politickej propagácie kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva.
 • Platí, že reklamný priestor je poskytnutý iba raz, bez ohľadu na to, či objednávateľ kandiduje napr. za poslanca a súčasne za starostu / primátora a pod.

Ako sa kampaň objednáva a kedy najskôr ju môžeme vysielať?

 • Objednávka sa zasiela elektronicky na reklama@trnavskeradio.sk alebo prostredníctvom písomnej objednávky najneskôr do 17. septembra 2022. Po tomto dátume nárok na politickú propagáciu zaniká. Trnavské rádio 19. septembra 2022 jednotlivým kandidujúcim subjektom oznámi maximálny možný objem reklamy, ktorý je možné zakúpiť.
 • Platenú politickú reklamu bude Trnavské rádio vysielať od 8.10.2022 od 0.00 h do 26.10.2022 do 23.59 h., teda do začiatku moratória.

Aká je cena za kampaň?

 • Pre všetky kandidujúce subjekty platia rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky, a to 6,- EUR bez DPH za sekundu vysielanej reklamy (t.j. 7,20 EUR s DPH) výlučne formou rozhlasového spotu odvysielaného vo vyhradenom priestore. Kandidát uhrádza kampaň formou zálohovej faktúry. Bez uhradenej zálohovej faktúry nebude kampaň možné spustiť.
 • Maximálnu cenu kampane bude možné určiť až po 19. septembri 2022, kedy budú známi všetci záujemcovia o platenú politickú reklamu. Aký objem si kandidujúci subjekt napokon zakúpi, je na ňom. Celkový objem vysielacieho času pre všetkých spoločne však nesmie prekročiť 20 hodín.

Ako má znieť rozhlasový spot?

 • Dĺžka rozhlasového spotu je striktne 30 sekúnd. Výrobu rozhlasového spotu zabezpečuje objednávateľ kampane.
 • Jeden rozhlasový spot je nasadený pre celú objednanú kampaň. Výmena spotu je možná za jednotkovú cenu 50,- EUR bez DPH (60,- EUR s DPH).
 • Trnavské rádio si vyhradzuje právo neodvysielať rozhlasový spot, ktorý je v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo je nevyhovujúci po technickej stránke.

Tu nájdete dáta počúvanosti, pokrytie a základné informácie o rádiu v skratke.

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz